Zmianę ambasadora Polski na Ukrainie ustalono wiele miesięcy temu i nie ma możliwości jego pozostawienia.
Dział: Polityka
Minister spraw zagranicznych Polski zaproponował kandydaturę swojego zastępcy Bartosza Cichockiego na stanowisko ambasadora Polski na Ukrainie, biorąc pod uwagę, w szczególności, "gorący czas" kampanii prezydenckiej na Ukrainie.
Dział: Polityka
Miejsce Jana Piekło najprawdopodobniej zajmie zastępca szefa MSZ Bartosz Cichocki.
Dział: Polityka
Wewnętrzne reformy na Ukrainie nie powinny być opóźniane przez konflikt zbrojny z Moskwą lub konflikt tożsamości.
Dział: Polityka
W ostatnich tygodniach polscy urzędnicy nagle znacznie złagodzili swoją retorykę w stosunku do Ukrainy.
Dział: Publicystyka
W Polsce pojawiła się propozycja utworzenia agencji państwowej dla ukraińskich migrantów, która chroniłaby ich prawa pracownicze.
Dział: Polska