Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział, że odrzuca ideę redukcji wypłat unijnych dla Polski na tle długotrwałego sporu między Brukselą a Warszawą w kwestii rządów prawa i zobowiązań w stosunku do uchodźców.
Dział: Polityka
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oświadczył, że opowiada się przeciwko redukcji unijnej pomocy finansowej dla Węgier i Polski, dopóki nie zostaną wyczerpane wszystkie możliwości dialogu.
Dział: Polityka
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podczas przemówienia w Parlamencie Europejskim zaproponował wprowadzenie euro we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Dział: Polityka
Komisja Europejska odrzuciła wniosek Budapesztu odnośnie otrzymania środków unijnych na budowę ogrodzenia na granicy z Serbią w celu powstrzymania przepływu uchodźców.
Dział: Swiat
Przedstawiciel Ukrainy przy UE Mykoła Toczyćkyj przekazał Komisji Europejskiej wyrazy zaniepokojenia w związku z wypowiedzią Jeana-Claude’a Junckera, którą rosyjskie media wykorzystują w celu zdyskredytowania Ukrainy w przeddzień wejścia w życie Umowy o stowarzyszeniu.
Dział: Polityka
Unia Europejska nie może dłużej polegać na USA, jeśli chodzi o jej ochronę.
Dział: Polityka
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził zadowolenie z faktu, że przy przyjmowaniu nowych sankcji przez USA zostały uwzględnione opinie sojuszników, wspomniał jednak o pewnych zastrzeżeniach.
Dział: Polityka
Komisja Europejska wyraziła zaniepokojenie w związku z nowymi sankcjami USA wobec Federacji Rosyjskiej i ich negatywnymi konsekwencjami dla UE.
Dział: Swiat
12 lipca w Kijowie rozpocznie się dwudniowy szczyt UE-Ukraina, na którym zostaną omówione kwestie zakończenia procesu ratyfikacji Umowy o stowarzyszeniu, niedawne uzyskanie przez Ukrainę ruchu bezwizowego oraz konflikt na Donbasie.
Dział: Ukraina
Przywódcy krajów Unii Europejskiej zatwierdzili podstawowe zasady negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.
Dział: Polityka
Strona 1 z 4

 

Praca w Polsce