Białoruś jest członkiem Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ), dlatego nie może uczestniczyć w misji pokojowej ONZ w Donbasie.
Dział: Ukraina
Czechy popierają integralność terytorialną Ukrainy i podtrzymanie trybu sankcji wobec Rosji.
Dział: Polityka
Wizyta na Krymie bez odpowiedniego pozwolenia może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne.
Dział: Ukraina
Ukraina popełni wielki błąd niszcząc porozumienia mińskie, jeśli ostatecznie przyjmie ustawę o reintegracji Donbasu, uważa szef MSZ Rosji.
Dział: Polityka
Wiceszef ukraińskiego MSZ opowiedział o wynikach wizyty w obwodzie zakarpackim.
Dział: Ukraina
Szczególną uwagę ministrowie zwrócili na kwestię wprowadzenia misji pokojowej ONZ w Donbasie.
Dział: Polityka
Ukraina nie uznaje języka zakazów i ograniczeń, ale jest gotowa do obiektywnego dialogu z Polską.
Dział: Polityka
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy potępia ratyfikację przez Federację Rosyjską umowy o trybie przystąpienia poszczególnych jednostek sił zbrojnych Osetii Południowej w skład sił zbrojnych FR.
Dział: Ukraina
Pawło Klimkin określił wypowiedzi Andrzeja Dudy podczas forum w Davos jako „sympatyczne”.
Dział: Polityka
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wyraziło głębokie obawy w związku z przyjęciem przez Sejm RP projektu ustawy o zakazie propagowania tzw. "banderowskiej ideologii".
Dział: Polityka
Strona 1 z 8