Polski MSZ skomentował informację o wjeździe Światosława Szeremety do Niemiec pomimo zakazu Polski.
Dział: Polityka
Rada Unii Europejskiej zatwierdziła decyzję o wprowadzeniu do 2020 roku nowego systemu rejestracji wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich, którzy przekraczają zewnętrzne granice strefy Schengen na podstawie wizy.
Dział: Swiat
Parlament Europejski zagłosował za wdrożeniem nowego systemu rejestracji wjazdu i wyjazdu na zewnętrznych granicach strefy Schengen.
Dział: Swiat
Komisja Europejska zaproponowała szereg środków w celu wzmocnienia obszaru Schengen, a także do bardziej efektywnej i sprawiedliwej polityki migracyjnej i azylu w UE.
Dział: Swiat
Komisja Europejska wezwała Radę UE do przyjęcia orzeczenia o włączeniu Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen.
Dział: Swiat
Słowenia może złożyć pozew do Sądu UE przeciwko Chorwacji i ostatecznie zablokować jej przystąpienie do strefy Schengen w przypadku niewykonania przez Zagrzeb orzeczenia w sprawie sporu terytorialnego o Zatokę Pirańską.
Dział: Swiat
Polska pozostaje atrakcyjnym rynkiem pracy dla gastarbeiterów i nie boi się odpływu Ukraińców z wprowadzeniem ruchu bezwizowego.
Dział: Polska
Po raz drugi w ciągu ostatnich czterech miesięcy Grecja złożyła wniosek do instytucji UE z prośbą o zwolnienie z obowiązków wykonywania systematycznych kontroli na swoich granicach.
Dział: Swiat
Od początku wprowadzenia trybu bezwizowego przekroczenia granicy odmówiono 17 obywatelom Ukrainy.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 5