Przedstawicielstwo Ukrainy przy organach statutowych Wspólnoty Niepodległych Państw zostało zamknięte w sierpniu.
Dział: Swiat
Rada Turystyki Krajów WNP w Duszanbe omówiła utworzenie wspólnej przestrzeni wizowej państw Azji Środkowej dla turystów.
Dział: Swiat
Aby pozostać stroną umowy, Ukraina będzie musiała przeprowadzić negocjacje z każdym członkiem WNP odnośnie tych umów, w których chciałaby kontynuować swój udział.
Dział: Ukraina
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji oskarżyło Ukrainę w niedofinansowanie organów Wspólnoty Niepodległych Państw na 300 milionów rubli.
Dział: Polityka
Ukraina przeprowadzi rewizję wszystkich międzynarodowych umów, które zostały podpisane w ramach WNP, i wyjdzie z tych, które są sprzeczne z interesami kraju.
Dział: Polityka
We Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP) wyrazili zdziwienie dekretem prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki o wycofaniu ukraińskich przedstawicieli z organów statutowych ugrupowania.
Dział: Polityka
"Nie mamy nic tam więcej do roboty”, - Poroszenko.
Dział: Polityka
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zaproponuje Radzie Najwyższej zakończenie poszczególnych postanowień traktatu o przyjaźni z Rosją, która już 4 lata przeprowadza agresję wojskową przeciwko Ukrainie, a także wycofanie się ze wszystkich organów statutowych WNP.
Dział: Ukraina
Przygotowano propozycje zerwania traktatu o przyjaźni z Rosją. Umowy w ramach WNP są na razie analizowane.
Dział: Polityka