Gabinet Ministrów Ukrainy zerwał program współpracy gospodarczej z Rosją na lata 2011-2020.
Dział: Biznes
Polska uprościła warunki zatrudnienia dla Ukraińców. Teraz, aby pojechać do pracy do Polski, nie potrzebują wiz roboczych.
Dział: Ukraina
poniedziałek, 19 marzec 2018 01:34

Tydzień 12 – 16 marca w gospodarce Ukrainy

Nowy prezes NBU, inicjatywy prezydenckie i klimat inwestycyjny na przykładzie "Nowoji Poszty".
Dział: Publicystyka
niedziela, 11 marzec 2018 22:07

Tydzień 5 – 9 marca w gospodarce Ukrainy

Nadzieja na MFW, pomoc europejska, wzmocnienie hrywny i rozwój biznesu.
Dział: Publicystyka
Zatwierdzenie nowego programu pomocy makrofinansowej Unii Europejskiej dla Ukrainy będzie zależeć od przyspieszenia reform w kraju.
Dział: Swiat
Tym nie mniej zachodnia polityka sankcyjna już kosztuje rosyjską gospodarkę około 1,2% PKB rocznie.
Dział: Swiat
Sztokholmskie zwycięstwo, gazowa wojna, wzrost stóp procentowych i obietnice.
Dział: Publicystyka
Komisja Europejska przedstawi propozycję dotyczącą warunków rozpoczęcia nowej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy w wysokości 1 mld euro w pierwszej połowie marca.
Dział: Swiat
Jeśli współpraca z MFW się zakończy, Ukraina może zmierzyć się z problemem deficytu budżetowego.
Dział: Ukraina
Komisja Europejska jest gotowa zaoferować Ukrainie nowy pakiet pomocy makrofinansowej w wysokości miliarda euro, bez względu na niepełne spełnienie wymagań w poprzednim programie.
Dział: Biznes
Strona 1 z 44