Próby Rosji destabilizowania Ukrainy niosą zagrożenie nie tylko tego kraju, ale i całej Europie.
Dział: Swiat
Prawie dwie trzecie mieszkańców Kijowa (63%) popiera wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, 5% opowiada się za przystąpieniem państwa do unii celnej.
Dział: Społeczeństwo
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zaapelował do Rady Najwyższej Ukrainy o przegłosowanie w lutym 2019 r. w drugim czytaniu projektu Ustawy o wprowadzeniu zmian do konstytucji o zapisie strategicznego kursu ukraińskiego państwa do członkostwa w UE i NATO.
Dział: Polityka
Parlament Europejski pozytywnie ocenił postęp reform określonych w Umowie stowarzyszeniowej Ukraina-UE, wskazując przy tym na obszary, gdzie należy zwiększyć wysiłki.
Dział: Ukraina
Kraje NATO na spotkaniu ministerialnym w Brukseli potwierdziły poparcie dla Ukrainy i uznanie jej euroatlantyckich aspiracji.
Dział: Polityka
54% Ukraińców popiera członkostwo Ukrainy w UE, 45% - opowiada się za członkostwem w Sojuszu Północnoatlantyckim.
Dział: Społeczeństwo
Wcześniej, prezydent Poroszenko wezwał do pilnego wprowadzenia zmian w konstytucji w części integracji z UE i NATO.
Dział: Polityka
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wezwał nie wierzyć wypowiedziom sceptyków o tym, że Ukraina nigdy nie będzie członkiem Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Dział: Polityka
Parlament Europejski jest zaniepokojony poziomem korupcji w Mołdawii, brakiem niezależnej władzy sądowniczej i odejściem od demokratycznych standardów.
Dział: Swiat
Komisarz ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Johannes Hahn przekazał premierowi Wołodymyrowi Hrojsmanowi raport ws. realizacji umowy o stowarzyszeniu między Ukrainą i UE na rok 2018.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 5