Unia Europejska postanowiła zwiększyć pomoc Ukrainie na podstawie wyników osiągniętych w reformowaniu administracji publicznej w 2017 roku.
Dział: Ukraina
Komisja Europejska poinformowała o zamiarze inwestycji w budowę gazociągu o długości 168 km Pogórska Wola – Tworzeń na południu Polski.
Dział: Polska
1 sierpnia 2018 r. rozpoczęto drugi nabór wniosków do konkursu projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Dział: Polska
Chętnych, którzy chcieli otrzymać częściowe dofinansowanie z UE było dużo więcej.
Dział: Polska
Prawie 146 mln euro z budżetu Unii Europejskiej zostanie przeznaczone na połączenie drogowe między Warszawą i Lublinem.
Dział: Polska
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini wezwała kraje członkowskie UE do inwestowania większych pieniędzy w fundusz powierniczy na rzecz Afryki.
Dział: Swiat
Akademia Budownictwa Ukrainy, zrzeszającą wiodące firmy budowlane Ukrainy, porozumiała się w sprawie współpracy z polskimi partnerami - Stowarzyszeniem Menedżerów Budownictwa - w realizacji projektów renowacji starych zasobów mieszkaniowych.
Dział: Biznes
Parlament Europejski w środę, 13 czerwca, przegłosował za udzielenie Ukrainie nowego programu pomocy makrofinansowej w wysokości 1 mld euro.
Dział: Ukraina
W ramach unijnego projektu "Promocja reform w regionach" ogłoszony został konkurs dotacji "Wsparcie regionalnego dialogu w reformie edukacji" dla Zakarpacia.
Dział: Ukraina
Cechą nowego planu finansowego UE jest powiązanie wielkości finansowania tych lub innych sfer i programów do przestrzegania przez kraje członkowskie praworządności.
Dział: Swiat
Strona 1 z 4