W UE zamierzają uprościć przerzut wojsk i sprzętu wojskowego między poszczególnymi państwami członkowskimi.
Dział: Swiat
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Unii Europejskiej przekażą 1,15 mld euro na pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie.
Dział: Biznes
Rada Powiatu Sokal na Ukrainie podpisała umowę partnerską z przedstawicielami polskiego miasta Drohiczyn i białoruskiego miasta o tej samej nazwie w sprawie międzynarodowego projektu stworzenia trasy turystycznej wzdłuż Bugu.
Dział: Społeczeństwo
Komisja Europejska w 2018 roku przewidziała dla Ukrainy 32,5 mln euro na program sektorowy wsparcia budżetowego.
Dział: Swiat
Komisja Europejska przedstawi propozycję dotyczącą warunków rozpoczęcia nowej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy w wysokości 1 mld euro w pierwszej połowie marca.
Dział: Swiat
Komisja Europejska jest gotowa zaoferować Ukrainie nowy pakiet pomocy makrofinansowej w wysokości miliarda euro, bez względu na niepełne spełnienie wymagań w poprzednim programie.
Dział: Biznes
Stosunki Ukrainy z UE są na tyle bliskie, na ile mogą one być zbliżone bez formalnej perspektywy członkostwa.
Dział: Ukraina
W Komisji Europejskiej stwierdzono, że możliwości UE w sprawie pomocy finansowej na Ukrainie przekraczają możliwości Ukrainy zagospodarowania tych środków.
Dział: Swiat
Ukraina nie będzie zwracać Unii Europejskiej 8 milionów euro, które nie zostały wykorzystane do realizacji sześciu projektów modernizacji przejść granicznych.
Dział: Polityka
Dla 117 ukraińskich organizacji-uczestników programu "Horyzont 2020" przewidziano dofinansowanie w wysokości ponad 17 mln euro na realizację projektów.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 3