MSWiA nie przyzna ukraińskiej wspólnocie środków na obchody 70. rocznicy akcji „Wisła”

MSWiA nie przyzna ukraińskiej wspólnocie środków na obchody 70. rocznicy akcji „Wisła”
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski, zajmujące się dystrybucją państwowych dotacji dla mniejszości narodowych, w tym roku odmówiło wszystkim organizacjom, chcącym zorganizować uroczystości z okazji 70. rocznicy operacji „Wisła”.

Wydanie „Prostir” zaznacza, że pamięć o deportacjach chciały uczcić trzy organizacje: Związek Ukraińców w Polsce, Stowarzyszenie Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej i Stowarzyszenie Łemków z Legnicy.

„Jak mówi Piotr Tyma, przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce, w grudniu ubiegłego roku odmówiono wszystkim trzem organizacjom”, – zaznacza wydanie.

Tyma podkreślił również, że „żadna z organizacji (…) nie otrzymała pieniędzy. Bez żadnego słowa wyjaśnienia”.

Wobec tego Związek Ukraińców w Polsce, by uczcić ten jubileusz, zorganizował Komitet Honorowy, w skład którego weszły znane w Polsce osoby publiczne, w tym Danuta Kuroń, Krystyna Zachwatowicz, Adam Bodnar, Andrzej Seweryn, Andrzej Stasiuk, ojciec Tomasz Dostatni, Iza Chruślińska oraz profesor Włodzimierz Mokry.

„Póki co komitet wraz z ukraińską organizacją wzywa zainteresowanych do włączenia się w zbieranie funduszy na uroczystości związane z 70. rocznicą akcji »Wisła«”, – zauważa wydanie.

Związek Ukraińców w Polsce podkreśla, że dziesięć lat temu, na 60-lecie akcji »Wisła«, organizacja otrzymała 55 tys. zł, a na 65. rocznicę – 60 tys. zł.

Za te środki Związek Ukraińców w Polsce zorganizował seminaria i konferencje popularno-naukowe oraz uroczystości żałobne, w tym w Przemyślu i Jaworznie, gdzie znajdowały się obozy pracy dla Ukraińców.

„Działania MSZW, które nie przyznało dotacji na finansowanie uroczystości, 1 marca zostały potępione przez część reprezentującą mniejszość w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych”, – kontynuuje Prostir.

 

Tym sposobem, Związek Ukraińców w Polsce zwraca się do wszystkich osób i środowisk dobrej woli w Polsce o wsparcie w organizacji godnych społecznych obchodów tej tragicznej i dla Ukraińców, i dla Polaków, rocznicy.

Wpłaty można dokonywać na konto:

Konto: Bank Millennium S.A.

Nr konta: 57 1160 2202 0000 0000 3836 0368 

Posiadacz konta:

Związek Ukraińców w Polsce
Zarząd Główny
ul. Kościeliska 7
03-614 Warszawa

Tytułem: Darowizna –rocznica Akcji „Wisła”

 

Środki zebrane w ramach zbiórki zostaną wykorzystane na zorganizowanie wystaw, debat, spotkań i prezentacji ukazujących różne aspekty oraz skutki przeprowadzonej 70. lat temu deportacji (stanu zabytków ukraińskiej kultury materialnej, świadomości społecznej obecnych mieszkańców, stereotypów i form niwelowania pamięci historycznej o powojennych wydarzeniach).        

Przypominamy, że w tym roku minie 70. rocznica przeprowadzonej w 1947 roku akcji „Wisła”, czyli deportacji Ukraińców z ich etnicznych terytoriów – Łemkowszczyzny, Nadsania, Podlasia i Chełmszczyzny – na terenach zachodniej i północnej części państwa polskiego, które do 1945 r. należały do Niemiec, a także na terytorium ZSRR.Artykuły powiązane