Czym poskutkuje tryb bezwizowy dla Ukraińców pracujących w Polsce: nie ma jednolitej opinii

Czym poskutkuje tryb bezwizowy dla Ukraińców pracujących w Polsce: nie ma jednolitej opinii
Po wprowadzeniu ruchu bezwizowego między Ukrainą i Polską pojawiły się publikacje dotyczące tego, jak tryb bezwizowy wpłynie na Ukraińców, którzy pracują w Polsce.

Jeden z najbardziej wyrazistych tekstów na ten temat, które pojawiły się w ukraińskiej przestrzeni informacyjnej, to artykuł dziennikarki Ołeny Babakowej, która od dawna pracuje w Polsce. Dane przytoczone w publikacji zdementowała jednak dyrektor agencji pośrednictwa pracy za granicą sp. z o. o. „Uneko Group” Maria Wierzbicki. Wschodnik skontaktował się z obiema stronami, by poznać ich stanowisko.

Zdaniem Ołeny Babakowej, Maria Wierzbicki się myli. Powołując się na polską ustawę o promocji zatrudnienia, Ołena zwraca uwagę na artykuł 12, który świadczy o tym, że cudzoziemiec „posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy”.

„Podstawą do pracy w Polsce jest pozwolenie. Podstawą do uzyskania pozwolenia jest pobyt w ramach trybu bezwizowego. W rzeczywistości, także przed wprowadzeniem trybu bezwizowego zatrudnienie w Polsce nie było megaskomplikowane. Teraz jednak można się obejść bez pośredników”, – podkreśliła Babakowa, dodając, że przed napisaniem artykułu konsultowała się z dwoma prawnikami i polskim konsulem.

Maria Wierzbicki nazwała artykuł Babakowej absurdalnym. Jak mówi, w publikacji nie przytoczono żadnych dokumentów normatywnych, a jedynie wyjaśnienia straży granicznej.

„Wyjaśnienia tylko potwierdzają prawo wjazdu Ukraińców na terytorium Polski bez wizy pracowniczej z późniejszą możliwością złożenia wymaganych dokumentów”, – uważa Wierzbicki.

Podkreśla, że odpowiednio art. 87.1. (podpunkt 12f). Ustawy z dnia 20.04.2004 r. „O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” przewiduje, że cudzoziemiec ma prawo do pracy w Polsce, jeżeli posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego.

„Czyli w ramach ruchu bezwizowego cudzoziemiec może wjechać na terytorium Polski, a zatrudnić się – tylko na podstawie pozwolenia. Jednocześnie przepisów dotyczących prawa pracy na podstawie »oświadczenia« w ramach trybu bezwizowego nie ma, tak samo jak i oficjalnego wyjaśnienia”, – powiedziała ekspert.

Podkreśliła także że zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.10.14 r. oprócz zezwolenia na pracę, cudzoziemiec, który chce pracować w Polsce, musi mieć tytuł pobytowy.

„W ten sposób, opierając się na przepisach polskiego prawa, możemy stwierdzić: jeśli wjedziesz na teren Polski bez wizy, nawet mając oświadczenie o zamiarze zatrudnienia się, nie masz prawa przystąpić do legalnej pracy, dopóki nie dostaniesz pozwolenia na pracę. A pozwolenie na pracę dostaniesz, jeśli będziesz miał TYTUŁ POBYTOWY. Biorąc pod uwagę, że twój biometryczny paszport nie jest dokumentem potwierdzającym tytuł pobytowy, a zrezygnowałeś z wizy pracowniczej, masz dwie opcje – albo przejść skomplikowaną procedurę, by uzyskać wymagane uprawnienia, albo pracować nielegalnie”, – powiedziała Wierzbicki.

Przypominamy, że głównymi dokumentami normatywnymi, które regulują zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, jest Ustawa z dnia 20.04.2004 r. „O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, Ustawa z dnia 15.06.2012 r. „O skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, Ustawa z dnia 12.12.2013 r. „O cudzoziemcach” a także Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.07.11 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę”.

 

Wiktorija Czyrwa

Artykuły powiązane