Żołnierze LITPOLUKRBRIG na lekcji historii z pól bitewnych Lubelszczyzny

Żołnierze LITPOLUKRBRIG na lekcji historii z pól bitewnych Lubelszczyzny
Bitwa pod Komarowem w 1920 r., bitwa pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 r., bitwa pod Osuchami w 1944 r. oraz historia zamku zamojskiego stały się przedmiotem studiów dla członków dowództwa LITPOLUKRBRIG.

Żołnierze Wielonarodowej Brygady odbyli podróż wojskowo-historyczną przez teren Lubelszczyzny celem poznania i analizy aspektów  taktycznych wielkich bitew z różnych epok.

,,Oficerowie z sekcji rozpoznawczej S-2 przeprowadzili analizę studiowanych bitew, przygotowali dokładne mapy i zgłębili szczegóły taktyczne. Dzięki swojej pracy żołnierze LITPOLUKRBRIG nie tylko widzieli miejsca studiowanych wydarzeń, ale także poznali tło historyczne bitew, poznali zamiary dowódców obu stron działań, rozważyli różne warianty działania na polu bitwy,, - powiedział ppłk Eligijus Senulis, Szef Sztabu Wielonarodowej Brygady i dodał: ,,Uczymy się czerpać z przeszłości, pomaga to uniknąć błędów w przyszłości, rozwija zawodowo i poszerza horyzonty’’.

Pierwsza studiowana bitwa - bitwa pod Komarowem była jedną z najważniejszych bitew polsko-bolszewickiej wojny 1920 roku, miała miejsce między 30 sierpnia a 2 września, w okolicach miejscowości Komarów niedaleko Zamościa. Była to jedna z największych bitew kawalerii od 1813 roku i ostatnia wielka bitwa o przełomowym znaczeniu, w jakiej używano kawalerii jako takiej, a nie jako piechoty. Bitwa zakończyła się katastrofą dla sowieckiej 1 Armii Konnej, która otrzymała ciężkie straty, z trudem uniknęła otoczenia i całkowitego zniszczenia. Po bitwie morale 1 Armii Konnej załamało się, przestała być ona skuteczną siłą bojową.

Bitwa pod Tomaszowe Lubelskim między niemieckim Wermachtem a siłami polskimi odbyła się w dniach 18-20 września 1939 r. Była drugą co do wielkości bitwą w trakcie niemieckiej agresji na Polskę, a także największą bitwą pancerną kampanii wrześniowej. W nocy z 18 na 19 września pod Tomaszowem starły się z niemieckim najeźdźcą dwie polskie kolumny czołgów Vickers i TKS, wspieranych przez 11 Pułku Piechoty. Jednak polski atak nie powiódł się, spowodował liczne straty i w konsekwencji żołnierze polscy zostali zmuszeni wycofać się w kierunku na zachodu od Rogóźna.

Bitwa pod Osuchami była największą bitwą partyzancką w Polsce podczas II wojny światowej. Odbyła się w lasach Puszczy Solskiej, w pobliżu miejscowości Osuchy w dniach 25 – 26 czerwca 1944 r., była ona punktem kulminacyjnym niemieckiej akcji przeciwpartyzanckiej - Sturmwind II (Operacja Huragan II). Bitwa zakończyła się porażką sił partyzanckich, które poniosły ciężkie straty. Obecnie w Osuchach znajduje się cmentarz wojskowy poświęcony poległym partyzantom.

Końcowym akcentem podróży było zwiedzanie twierdzy Zamość. Została zbudowana w latach 1579-1618, zainicjowana przez kanclerza Jana Zamoyskiego, hetmana wielkiego koronnego. Jest jedną z największych fortyfikacji Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

,,Współczesne konflikty zbrojne różnią  się od tych z przeszłości, nawet linie dzielące walczące strony straciły swój pierwotny charakter. Mimo to, wnioski wyciągnięte z użycia kawalerii w wojnie polsko-bolszewickiej, działanie jednostek pancernych w kampanii wrześniowej 39 roku, operacje asymetryczne podczas II wojny światowej oraz twierdza Zamość w XVII i XVIII ujawniają pewne podobieństwa. Technologia idzie naprzód, natomiast niektóre wartości pozostają takie same,, - stwierdził w odniesieniu do podróży historycznej płk Zenon Brzuszko, Dowódca Litewsko-Polsko-Ukraińskiej brygady.

Warto dodać, że Dowództwo Wielonarodowej Brygady planuje kontynuować podróże wojskowo-historyczne, studiować ważne fakty historyczne dotyczące państw tworzących Brygadę oraz ich wspólna historię.

Artykuły powiązane