W Polsce znacząco zmniejszyła się liczba osób ubiegających się o azyl

W Polsce znacząco zmniejszyła się liczba osób ubiegających się o azyl
Liczba osób ubiegających się o azyl w Polsce w tym roku znacznie zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Jak informuje Niezależna, według danych polskiej straży granicznej w tym roku na polskich granicach złożono tylko 554 wnioski o azyl dla 1538 osób.

W analogicznym okresie ubiegłego roku wniosek złożyło sześć tysięcy osób, głównie z Czeczenii. W ten sposób liczba osób ubiegających się o międzynarodową ochronę w Polsce spadła o 75%.

Wydanie zauważa, że takie dane są wynikiem stanowczej polityki rządu wobec migrantów oraz wzmocnienia kontroli na granicach.

Jak wiadomo, 15 czerwca Komisja Europejska rozpoczęła procedurę pociągnięcia do odpowiedzialności Polski, Węgier i Czech w związku z tym, że kraje te odmówiły przyjmowania migrantów według kontyngentów UE.

Polska upiera się, że kontyngenty migrantów nie rozwiązują kryzysu migracyjnego, wobec czego należy znaleźć inne sposoby na rozwiązanie problemu.

Artykuły powiązane