XXVII Forum Ekonomiczne: Dla większości obywateli Polski członkowstwo w Unii jest znaczącą wartością - Duda

XXVII Forum Ekonomiczne: Dla większości obywateli Polski członkowstwo w Unii jest znaczącą wartością - Duda
W Krynicy-Zdrój trwa XXVII Forum Ekonomiczne. Na inauguracyjnej sesji plenarnej z uczestnikami Forum spotkali się prezydenci trzech krajów – Polski, Macedonii i Gruzji.


W swoim wystąpieniu podczas sesji inauguracyjnej prezydent RP Andrzej Duda podkreślał, że członkostwo w Unii dla większości obywateli Polski jest znaczącą wartością, oraz jako „opłacalne”. Zaznaczył on także, że zamknięcie Unii było by błędem, nawiązując do aspiracji szeregu krajów do członkowstwa w Unii.

„Polacy są zwolennikami Unii otwartych drzwi. Otwartych dla krajów, które w przyszłości mogłyby zostać członkami UE” – zaznaczył Duda.

Jego zdaniem, większa Unia Europejska stanie się silniejsza pod wieloma względami, zapewni sobie wzrost gospodarczy i będzie bardziej konkurencyjna wobec istniejących potęg gospodarczych – Stanów Zjednoczonych i Chin.

"Teraz w UE pojawiają się głosy, że polityka rozszerzenia wyczerpała się i przystąpienie nowych członków na razie nie jest planowane. Chcę was zapewnić - Polska była i pozostaje zwolennikiem rozszerzenia UE", - powiedział on.

Prezydent Polski przypomniał o istniejących problemach w UE, jakie pojawiły się na przestrzeni ostatnich lat związane z kryzysami i reakcją na nie. Wskazał on na zbiurokratyzowanie struktur unijnych i opieszałe reakcje, przez które Wspólnota nie jest w stanie bardziej operatywnie i szybko stawić czoła impasom.

„Problem nie polega w kryzysach – one były, są i będą. Zawsze są gwałtowne, niespodziewane i dotkliwe – i nie jest to nowość. Kryzys finansowy, kryzys spowodowany uchodźcami czy Brexit. Nie ma możliwości ukryć się przed kryzysami – można je przewidzieć, ale najważniejszą sprawą jest operatywna reakcja na zaistniały kryzys,” – podkeślił on,

Andrzej Duda za największe zagrożenie dla Unii uważa jednak koncepcje, podobne do idei „Unii Europejskiej różnych prędkości”. Sztuczne podziały tego rodzaju, zdaniem głowy państwa zahamują UE i zmniejszą jej atrakcyjność nie tylko dla krajów aspirujących do przyłączenia się, ale również dla krajów, które już są członkami Unii.

"Unia Europejska to unia państw. Nie lubię mówić o federalizmie, ale idea unii - to równość państw, równość szans dla ich obywateli. Idea Europy różnych prędkości podważa tę zasadę. Dlatego uważam, że ten pomysł jest zagrożeniem dla samego istnienia UE", - zaznaczył on.

Zapytany na koniec sesji na temat głosów krytyki nadchodzących z Brukseli wobec Polski prezydent Duda odpowiedział, że krytyka, pytania i pretensje są rzeczą normalna, i zawsze towarzyszą rozwojowi.
„Ktoś w Unii krytykuje Polskę, Polska również krytykuje pewne momenty w Unii”, - skwitował prezydent.

Aspiracjom unijnym, były oczywiście poświęcone także wystąpienia uczestniczących w inauguracyjnej sesji prezydentów Gruzji i Macedonii. Prezydent Macedonii Ǵorge Iwanow wyraził ubolewanie z tego powodu, że oprócz wymagań, które są stawiane wszystkim (jak dotychczas) krajom aspirującym, jego kraj otrzymał również zaskakujący wymóg, dotyczący nazwy kraju. Natomiast w chwili obecnej, właśnie pod kątem kryzysu związanego z emigrantami, Macedonia, jako kraj bałkański i kraj pogranicza może realnie podzielić się swym doświadczeniem odnośnie relacji z muzułmanami – predysponują ku temu i historia, i położenie geograficzne a także dzisiejsza sytuacja z docierającymi przez Grecje emigrantami i uchodźcami. Przy tej okazji, prezydent Iwanow podziękował krajom Grupy Wyszehradzkiej za wsparcie udzielone w sprawie rozwiązywania problemów związanych z kwestią uchodźców.

Prezydent Gruzji Giorgi Margwelaszwili również nawiązywał w swoim wystąpieniu do kryzysów i aspiracji do członkowstwa w UE swego kraju. Na koniec swego wystąpienia prezydent Gruzji zaznaczył iż jego kraj, idąc drogą do członkowstwa w UE ma lepsza sytuację niżeli swego czasu Polska. Gruzja, zdaniem Margwelaszwili, może liczyć na zrozumienie i wsparcie Polski oraz innych krajów w swych dążeniach, na jakie swego czasu, przykładowo Polska, nie mogła liczyć.

Na zakończenie pierwszego dnia Forum odbyło się wręczenie nagród „Człowiek Roku” i „Firma Roku”, przyznanych przez Radę Programową Forum. Laureatką nagrody „Człowiek Roku” została premier RP Beata Szydło, a „Firmą Roku” został Alior Bank. Prezydent Gruzji Giorgi Margwelaszwili otrzymał Nagrodę Specjalną XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

 

Andrzej Zawaryński

Artykuły powiązane