Polska obiecuje obserwować proces realizacji ukraińskiej ustawy oświatowej

Polska obiecuje obserwować proces realizacji ukraińskiej ustawy oświatowej
Polska będzie uważnie śledzić proces realizacji ukraińskiej ustawy o szkolnictwie i podejmie wszelkie niezbędne środki, by zapewnić Polakom na Ukrainie dostęp do nauki w języku polskim.

Napisano o tym w wyjaśnieniu MSZ, wystosowanym w związku z przyjęciem przez ukraiński parlament ustawy o oświacie.

MSZ podkreśliło, że obserwowało proces zmian w sektorze edukacji. Kwestia ta została poruszona podczas posiedzenia Podzespołu do Spraw Edukacji Mniejszości Narodowychw kwietniu 2017 roku oraz podczas spotkań ambasadora Polski z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy.

"Strona ukraińska podkreślała konsekwentnie, że celem ustawy przyjętej ostatecznie 5 września nie jest rugowanie języków mniejszości narodowych", - napisano w oświadczeniu.

Polskie MSZ podkreśla, że ustawa gwarantuje grupom etnicznym i mniejszościom narodowym prawo do edukacji w języku ojczystym wraz z nauczaniem w języku ukraińskim w przedszkolach oraz szkole podstawowej i średniej.

Równocześnie ustawa gwarantuje prawo do nauki w języku ojczystym w państwowych i samorządowych instytucjach edukacyjnych oraz w krajowych towarzystwach kulturalno-edukacyjnych.

MSZ obiecuje uważnie obserwować proces realizacji ustawy i podjąć wszelkie niezbędne środki, by zapewnić Polakom na Ukrainie dostęp do nauki w języku polskim.

"Jesteśmy przekonani, że strona ukraińska dotrzyma zobowiązania do konsultowania z nami ew. regulacji dotyczących używania języków mniejszości narodowych", - napisano w apelu.

Wcześniej MSZ Węgier skrytykowało przyjętą przez ukraiński parlament ustawę o edukacji, podkreślając, że łamie ona prawa mniejszości węgierskiej.

Rumunia także powiedziała o swojej obawach związanych z ewentualnym naruszeniem praw mniejszości narodowych.

Artykuły powiązane