środa, 20 wrzesień 2017 16:15

Ukraińcy w Polsce: gdzie i za ile pracują ukraińscy migranci

Ukraińscy migranci zarobkowi zapłacili w Polsce 5 mld zł podatków (około $1,39 mld euro).

Wyniki badania, przeprowadzonego w aglomeracji warszawskiej, gdzie koncentruje się najwięcej zatrudnionych ukraińskich pracowników, wykazały, że Ukraińcy miesięcznie zarabiają w Polsce około 2100 zł (około 580 dolarów lub 15 tys hrywien), informuje еizvestia.com.

Średni czas pracy wynosi 54 godziny tygodniowo. Wśród ukraińskich migrantów 57,9% pracowników to mężczyźni. Średni wiek pracownika wynosi 33 lata.

Migranci zarobkowi zazwyczaj wykonują proste prace fizyczne, niewymagające kwalifikacji (70,7%). Obywatele Ukrainy najczęściej zatrudniają się w gospodarstwach domowych (37,6%), w pracach budowlanych i remontowych (23,6%) i sektorze rolniczym (19,3%). Co piąty Ukrainiec pracuje w sektorze rolniczym sąsiedniego państwa. Zazwyczaj jest to praca w małych gospodarstwach rolnych, najczęściej przy zbiorze runa leśnego i owoców.

Badanie wykazało, że ukraińscy pracownicy odwiedzają sąsiedni kraj średnio do 9 razy pod rząd, a średnia długość pobytu w Polsce wynosi 5 miesięcy.

Co ciekawe, znaczna część Ukraińców, którzy pracują w Polsce, to osoby z wyższym lub średnim wykształceniem, wykonujące pracę poniżej swoich kwalifikacji. Ukraińcy nie konkurują z Polakami na rynku pracy, ponieważ pracują tam, gdzie nie chcą zatrudniać się lokalni mieszkańcy.

Płace Ukraińców, którzy znaleźli pracę sezonową w Polsce, od 2012 roku niemal się nie zmieniły. Tymczasem 70% Polaków narzeka na niskie wynagrodzenie.

 

Praca w Polsce