czwartek, 21 wrzesień 2017 07:38

Więcej młodzieży i wyższe wynagrodzenia: W Polsce opublikowano dane o ukraińskich pracownikach

Ukraińscy migranci zarobkowi stali się ważnym czynnikiem ekonomicznym w Polsce. W kraju już wielokrotnie powtarzano, że obecnie pracuje tu około miliona Ukraińców (co prawda mylono ich z uchodźcami), a bez ich pracy Polska borykała się z ostrym zahamowaniem tempa wzrostu gospodarczego.

Narodowy Bank Polski poszedł dalej. Uważa ukraińskich pracowników za ważny czynnik wpływający zarówno na rynek pracy, jak i na bilans płatniczy oraz tempo inflacji.

Dlatego polski bank centralny wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim przygotował badanie dotyczące ukraińskich migrantów zarobkowych. Jego wyniki zostały przedstawione na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju.

Europejska Prawda” otrzymała kopię badania i postanowiła podzielić się jego głównymi wnioskami.
******

Sądząc po ilości wydanych „kart pobytu” i wiz krajowych, liczbę obywateli Ukrainy, uczestniczących w gospodarce Polski według stanu na 2016 rok, można oszacować na poziomie 770 tysięcy osób. A to oznacza, że w ciągu ostatnich trzech lat liczba takich pracowników wzrosła prawie czterokrotnie.
3667d31 500
Istnieją wszelkie przesłanki, by twierdzić, że taka dynamika się utrzyma również w tym roku. Między innymi, jeśli w zeszłym roku na podstawie zaproszenia od pracodawców wydano 127 tysięcy wiz krajowych, to jedynie w pierwszym półroczu 2017 roku wydano ich 94,8 tysięcy.

Charakterystyczne jest również to, że jeszcze w 2013 roku ponad połowa (56%) ukraińskich pracowników pracowała w województwie mazowieckim (w tym w Warszawie). Na podstawie wyników samego 2016 roku udział regionu stołecznego spadł do 28%. Ukraińcy zaczęli częściej pracować w innych województwach.
1553ec7 500
Obecnie większość (58,7%) ukraińskich migrantów w Polsce to doświadczeni pracownicy, którzy średnio 9 razy wyjeżdżali na zarobki, odwiedzając Polskę 2-3 razy w roku.

Cechą ostatnich trzech lat było pojawienie się nowych imigrantów. 41,3% przyjechało do Polski po raz pierwszy w 2014 roku lub później. Co więcej, badania pokazują wzrost procentu ludzi, którzy pierwszy raz przyjechali do pracy do Polski.
ebde316 500
Nowością ostatnich lat jest wzrost liczby młodych pracowników z wyższym wykształceniem. Między innymi w województwie lubelskim średni wiek ukraińskich pracowników wynosi 21,8 (wśród nich jest wielu studentów, studiujących w Lublinie), w mazowieckim – 38,7 lat. 32,4% pracowników posiada wykształcenie wyższe, a 37,2% – średnie zawodowe.

Kolejna zmiana – w 2013 roku 93,7% ukraińskich pracowników przybyło do Polski z Zachodniej i Centralnej Ukrainy.

A w ostatnich latach udział Ukraińców ze wschodu i południa wzrósł z 6,3% do 28,4%.

Co za tym idzie, wzrosła liczba tych, którzy wyjaśniają swój przyjazd sytuacją polityczną – z 3% do 13%. Zresztą, zdecydowana większość (50% w 2013 roku i 60% w 2016 roku) wyjaśnia taki krok wyższym poziomem wynagrodzeń w Polsce.

Większość Ukraińców – 38% – pracuje w gospodarstwach domowych. Za małym wyjątkiem, to kobiece prace – stosunek kobiet do mężczyzn w tym zakresie wynosi 37 do 1.

24% Ukraińców pracuje w budownictwie (stosunek 23 mężczyzn na 1 kobietę). 13% ukraińskich mężczyzn i 7% kobiet pracuje w rolnictwie.

Największy poziom wynagrodzenia występuje w branży budowlanej (2729 zł miesięcznie). Najniższy – w gospodarstwach domowych (1826 zł). Przy tym w gospodarstwach domowych i w sektorze usług pracuje się najdłużej. Ukraińcy, którzy pracują w tych sektorach, pracują średnio 58 godzin w tygodniu, podczas gdy ogólnie ten wskaźnik wynosi 54 godziny w tygodniu.

c59eae2 500
Oprócz wynagrodzenia, 26% pracowników dodatkowo otrzymuje darmowe zakwaterowanie i wyżywienie.

Całkowita wysokość wynagrodzeń ukraińskich pracowników w 2016 roku wyniosła 12,6 mld zł. Dla porównania, w 2013 roku wskaźnik ten wyniósł zaledwie 3,6 mld zł.

Z tych pieniędzy Ukraińcy wydają w Polsce „na życie” średnio 34,2% swoich dochodów, resztę wysyłają do domu.

Narodowy Bank notuje gwałtowny wzrost takich przelewów. Między innymi na podstawie wyników 2016 roku liczba ta wyniosła 8,1 mld zł. To nie tylko 2,5 razy więcej niż w 2013 roku. To jest dokładnie połowa przelewów wszystkich pracujących w Polsce migrantów.

I na koniec coś negatywnego. O planach powrotu na stałe na Ukrainę mówi tylko 2,4% studentów studiujących w Polsce. W tym 36,6% respondentów chce pozostać w Polsce na stałe, a 32,5% jeździć tam na zarobki. 22% studentów chce wyjechać z Polski do innych krajów.

 

Praca w Polsce