Polakom zostanie zwrócone 20% wartości skonfiskowanego przez komunistów majątku

Polakom zostanie zwrócone 20% wartości skonfiskowanego przez komunistów majątku
Projekt ustawy złożył w polskim parlamencie przedstawiciel partii rządzącej „PiS”.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zamierza częściowo zrekompensować straty tych właścicieli, których nieruchomości zostały wywłaszczone podczas sowieckiej okupacji. Pisze o tym Gazeta Wyborcza.

Odpowiedni projekt ustawy złożył w Sejmie zastępca ministra sprawiedliwości Patryk Jaki, zajmujący swoje stanowisko w ramach rządzącej, konserwatywnej partii „Prawo i Sprawiedliwość” (PiS).

Dokument przewiduje zwrot 20% wartości znacjonalizowanego przez komunistów majątku. Pierwsze odszkodowania planuje się wypłacać, począwszy od 2019 roku.

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że łączna wartość nieruchomości, odebranych przez prosowieckie władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL), wynosi około 15 mld euro, wypłaty odszkodowań mogą potrwać „długie lata”, zaznaczył Jaki, .

Artykuły powiązane