“Wielonarodowy” trening łączności podczas MAPLE ARCH 17

“Wielonarodowy” trening łączności podczas MAPLE ARCH 17
Polscy, litewscy i ukraińscy żołnierze przy pomocą kanadyjskich mentorów przeszli szkolenie w zakresie procedur głosowej komunikacji NATO, które poprzedza ćwiczenia kompatybilności urządzeń radiowych w ramach MAPLE ARCH - 17 Ćwiczenia w Polsce.

Warto podkreślić, że łączność zapewnia dowódcom zdolność dowodzenia i kontroli. Bez niezawodnych sieci łączności i sprawnego sprzętu żadna misja nie może być wykonana pomyślnie. To ćwiczenie jak mówi szef sekcji łączności S-6 major Mirosław Bednarz miało na celu stworzenie sieci radiowej pomiędzy Stanowiskiem Dowodzenia Brygady a Sztabami afiliowanych batalionów manewrowych litewskich, polskich i ukraińskich.

„Rozpoczęliśmy od przypomnienia procedur NATO z zakresu komunikacji radiowej, która została zakończona praktycznymi ćwiczeniami komunikacji głosowej i transmisji danych. Upewniliśmy się, że personel wojskowy z trzech różnych krajów stosuje te same standardy oraz procedury łączności i może nawiązywać łączność za pośrednictwem urządzeń radiowych"- wypowiada się kapitan Roman Selvestr, oficer sekcji łączności.

W ramach MAPLE ARCH - 17 zostały stworzone równolegle sieci: radiowa, kablowa i komputerowa. W celu zabezpieczenia łączności pomiędzy dowódcą LITPOLUKRBRIG a jednostkami afiliowanymi, w ciągu jednego z kolejnych dni jedna linia łączności zostanie (fizycznie/celowo) wyłączona. Tak więc, cały transfer danych, system raportowania i dowodzenia będzie odbywać się za pośrednictwem sieci radiowej.

Uwaga: Ex MA 17 było współprowadzonym ćwiczeniem przez Rzeczpospolitą Polską i Ukrainę, wspieraną przez Kanadę. Ćwiczenia dowódczo-sztabowe i ćwiczenia wspomagane komputerowo, są to ćwiczenia, które ćwiczą i sprawdzają zdolność sił do wspólnego działania z wykorzystaniem komputerowego scenariusza szkoleniowego. Wszystkie aspekty związane z realizacją MA-17 pod względem łączności tj., przygotowaniem (planowaniem), realizacją i nadzorowaniem samego ćwiczenia były koordynowane przez ACOS S-6 mjr Mirosława Bednarza. Ponadto MAPLE ARCH - 17 jest zasadniczym mechanizmem treningowym dla dalszego rozwoju Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej im. Wielkiego Hetmana Kostiantyna Ostrogskiego.

Artykuły powiązane