Społeczność ukraińska Lublina oraz żołnierze LITPOLUKRBRIG uczcili 100-lecie niezależności Ukraińskiej Republiki Ludowej

Społeczność ukraińska Lublina oraz żołnierze LITPOLUKRBRIG uczcili 100-lecie niezależności Ukraińskiej Republiki Ludowej
W dniu 21 stycznia w Lublinie żołnierze dowództwa LITPOLUKRGRIG wspólnie z pracownikami Konsulatu Generalnego Ukrainy i społecznością ukraińską tego polskiego miasta uczcili 100-lecie proklamowania niepodległości Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz Dzień Jedności Ukrainy.


Właśnie 100 lat temu, 22 stycznia 1918 roku, w Kijowie, Ukraińska Centralna Rada ogłosiła Czwarty Uniwersał, zgodnie z którym: „… Ukraińska Republika Ludowa staje się niepodległym, od nikogo nie zależnym, wolnym, suwerennym państwem narodu ukraińskiego”.

Jak informuje służba prasowa Brygady, tegoroczne uroczystości związane z obchodami tego ważnego wydarzenia rozpoczęły się w Lublinie uczczeniem pamięci walczących za niezależność państwa ukraińskiego. Ta część uroczystości odbyła się pod przewodnictwem konsula generalnego Ukrainy Wasyla Pawluka oraz lidera lokalnej społeczności ukraińskiej Grzegorza Kuprianowicza. Litewsko-Polsko-Ukraińską Brygadę im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego reprezentowali dowódca pułkownik Zenon Brzuszko, zastępca dowódcy pułkownik Volodymyr Yudanov, litewski oficer kapitan Donatas Giedrikas wraz z całym ukraińskim personelem dowództwa LITPOLUKRGRIG. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra batalionu dowodzenia Wielonarodowej Brygady.

Podczas uroczystości uczestnicy oddali hołd żołnierzom URL, którzy spoczywają na prawosławnym cmentarzu w Lublinie. Przy pomniku Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej wykonane zostały hymny państwowe Ukrainy i Polski. Jego Ekscelencja Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel przewodniczył nabożeństwu żałobnemu za dusze walczących o wolność Ukrainy oraz nabożeństwu dziękczynnym za Ukrainę.

Następnie w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyły się uroczystości, na których oprócz tradycyjnych okolicznościowych przemówień, dr hab. Mirosław Szumiło z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej wygłosił wykład „Niezależność Ukrainy 1918 roku i jej znaczenie z perspektywy 100 lat”.

Goście mogli też zobaczyć program artystyczny w wykonaniu ukraińskich dzieci i młodzieży z Lublina oraz koncert ukraińskiego chóru męskiego „Żurawli” pod dyrekcją Jarosława Wujcika.

Artykuły powiązane