Polska w 2017 roku wydała Ukraińcom 1,16 mln wiz

Polska w 2017 roku wydała Ukraińcom 1,16 mln wiz
Odsetek odmów wydania wizy stanowi 3,8% ogólnej liczby wniosków.

Polskie urzędy konsularne na Ukrainie w ubiegłym roku wydały Ukraińcom ponad 1,16 mln wiz. Odsetek odmów wyniósł 3,8% ogólnej liczby złożonych wniosków wizowych, napisano w odpowiedzi MSZ Polski na zapytanie "Ukrinformu".

Jak wspomniano, najwięcej wiz w 2017 roku wydał konsulat Polski we Lwowie – ponad 443 tys. (37,9%). Znaczną liczbę wiz w zeszłym roku wydał również polski konsulat w Łucku – ponad 257 tys. (21,9%). Polski konsulat w Winnicy wydał obywatelom Ukrainy ponad 150 tys. wiz (12,8%), w Charkowie – ponad 147 tys. (12,6%), w Kijowie – ponad 115 tys. (9,9%), a w Odessie – ponad 55 tys. (o 4,7%).

Polskie konsulaty na Ukrainie łącznie prawie 45 tys. razy odmówiły wydania wiz Ukraińcom, co stanowi ponad 3,8% ogólnej liczby złożonych wniosków wizowych.

Jak wiadomo, 11 czerwca 2017 roku wprowadzono ruch bezwizowy dla krótkoterminowych podróży Ukraińców do większości krajów UE, w tym do Polski, jednak w celu zatrudnienia w Polsce Ukraińcy muszą dostać polską wizę narodową.

Artykuły powiązane