Opublikowano raport na temat sytuacji Ukraińców w Polsce

Opublikowano raport na temat sytuacji Ukraińców w Polsce
Pod redakcją Związku Ukraińców w Polsce ukazał się raport „Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy w Polsce – analiza dyskursu”, który będzie omawiany 7 lutego w Sejmie RP.

Dokument ten stanowi analizę sytuacji Ukraińców w Polsce w latach 2014-2017, z wyszczególnieniem przestępstw i praktyk dyskryminacyjnych wobec osób pochodzenia ukraińskiego, a także reakcji (lub jej braku) państwa polskiego i rządu.

Odrębny rozdział stanowi dokumentacja zajść podczas procesji grekokatolickiej w Przemyślu w 2016 roku, jak i profanacji ukraińskich upamiętnień w Polsce.

Raport zamykają podsumowanie działań prawnych wobec wymienionych wyżej sytuacji, a także analiza tekstów zamieszczanych w polskim Internecie na temat Ukrainy i Ukraińców.

Pełną wersję raportu, okraszoną licznymi fotografiami, zrzutami ekranu i przykładami, można znaleźć tutaj. Jego lektura dostarcza dosyć pesymistycznego obrazu obecnej sytuacji w Polsce.

Opracowanie będzie omawiane na poziomie parlamentarnym 7 lutego o godz. 15.00 w Sejmie RP (sala im. Bronisława Geremka nr 14, bud. G), na posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wstęp do referatu wygłosi Piotr Tyma, prezes ZUwP.

 

Przedstawiciele aż 15 organizacji mniejszości narodowych w Polsce wydali wspólne oświadczenie, w którym sprzeciwiają się niedawno uchwalonej nowelizacji ustawy o IPN, jak i narastającej agresji na tle narodowościowym, rasowym i religijnym.

Pełna treść oświadczenia znajduje się poniżej.

„W imieniu reprezentowanych przez nas organizacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce pragniemy wyrazić ogromne zaniepokojenie narastającą w społeczeństwie polskim falą agresji na tle narodowym, rasowym i religijnym. Z kraju szczycącego się długą i chlubną tradycją wolności i tolerancji stajemy się państwem, które w oczach świata i swoich obywateli innej niż polska narodowości zaczyna uchodzić za coraz bardziej ksenofobiczne. Burzy to pozytywny wizerunek Polski w świecie – ojczyzny „Solidarności”, największego ruchu demokratycznego w drugiej połowie minionego wieku.

Nasze szczególne zaniepokojenie i sprzeciw budzą liczne i głośne przejawy antysemityzmu, których jesteśmy świadkami od tygodnia, gdy Sejm uchwalił nowelizację ustawy o IPN. Padają niegodne, podłe sformułowania, żywcem zaczerpnięte z repertuaru szowinistów najgorszego autoramentu. Głosy te brzmią szczególnie złowieszczo w przededniu 50. rocznicy Marca ’68 – jednej z najczarniejszych kart ze współczesnych dziejów Polski, gdy komunistyczna władza sięgnęła po metody rasistowskie, by zdobyć poklask pospólstwa dla przegrupowań we własnych szeregach. I jeszcze mocniejszego związania Polski z imperialnym centrum w Moskwie.

„My, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej” – tak stanowi Konstytucja naszego państwa. A zatem nikt nie ma prawa odmawiać innemu obywatelowi przynależności do politycznej wspólnoty narodowej bez względu na kolor skóry, przynależność etniczną czy też religijną. Nikt nie ma prawa nikogo z tej wspólnoty wykluczać.

Wzywamy władze Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta, Parlament i Rząd do respektowania tych fundamentalnych zasad i przeciwdziałania wszelkim formom ksenofobii, nietolerancji i antysemityzmu.

Warszawa, 2 lutego 2018 roku

Podpisano:

Mariola Abkowicz – przedstawicielka społeczności karaimskiej w Komisji Wspolnej Rządu i Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

prof. zw. dr hab. Józef Ciągwa, przewodniczący Towarzystwa Słowaków

prof. Stefan Dudra – przedstawiciel społeczności łemkowskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Artur Grzędzicki – przedstawiciel społeczności kaszubskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Aldona Jurkun – przedstawicielka społeczności litewskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Stefan Kłapyk – Przewodniczący Zjednoczenia Łemków

Artur Konopacki – przedstawiciel społeczności tatarskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Mirosława Kopystiańska – przedstawicielka społeczności łemkowskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

dr Grzegorz Kuprianowicz – przedstawiciel społeczności ukraińskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Anna Makówka-Kwapisiewicz – przewodnicząca Żydowskiego Stowarzyszenia „Czulent”

Jolanta Malinowska-Wiaktor – przewodnicząca zarządu Wspólnoty Litwinów w Polsce

dr Ludomir Molitoris, sekretarz generalny Towarzystwa Słowaków, przedstawiciel społeczności słowackiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Zenon Sokołow – przedstawiciel społeczności rosyjskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Piotr Tyma – Prezes Związku Ukrainców w Polsce, przedstawiciel społeczności ukraińskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Algirdas Vaicekauskas – przewodniczący Stowarzyszenia Litwinów w Polsce

 

Artykuły powiązane