W Polsce weszła w życie ustawa o upraszczaniu zatrudnienia cudzoziemców

W Polsce weszła w życie ustawa o upraszczaniu zatrudnienia cudzoziemców
W poniedziałek, 12 stycznia, w Polsce weszły w życie zmiany do ustawy o cudzoziemcach, które upraszczają proces zatrudnienia dla niektórych kategorii cudzoziemców.

Zgodnie z poprawkami, obywatele państw spoza Unii Europejskiej mogą przenosić swoje firmy do Polskı i na tej podstawie uzyskać zezwolenia na pobyt czasowy w kraju. Dla kadry kierowniczej – na 3 lata, dla stażystów – do roku.

Zmiany zostały zatwierdzone zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 15 maja 2014 roku.

Według informacji urzędu do spraw cudzoziemców, zmiany mogą dotyczyć 200 tys. osób.

Zmiany upraszczają również proces osiedlenia się w Polsce obcokrajowców, którzy mają pochodzenie polskie lub Kartę Polaka. Wśród innych kategorii, którym uproszczono uzyskiwanie zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców: specjaliści, których brakuje w polskiej gospodarce (oznajmił minister pracy).

Ustawa przewiduje również zniesienie wymogu posiadania stałego źródła dochodów dla cudzoziemca i członków jego rodziny przy wydawaniu dokumentów na pobyt czasowy w Polsce, jeśli osoba ta jest absolwentem polskiego szkolnictwa wyższego i poszukuje pracy w kraju.

Cudzoziemcy chcący uzyskać kartę stałego pobytu w Polsce muszą teraz zdać egzamin z języka polskiego na poziomie B1 (średni poziom). Zwolnione z tego egzaminu będą dzieci obcokrajowców poniżej 16 roku życia, które urodziły się w Polsce.

Przypomnijmy, że Sejm RP w dniu 22 czerwca 2017 zatwierdził zmiany w ustawie o tymczasowej pracy cudzoziemców w celu popularyzacji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Artykuły powiązane