Polska zaczęła zatrzymywać nielegalnie pracujących Ukraińców

Polska zaczęła zatrzymywać nielegalnie pracujących Ukraińców
W całej Polsce Straż Graniczna RP przeprowadza kontrole firm pod kątem nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców. Przy tym najczęściej ofiarami nieuczciwych pracodawców padają obywatele Ukrainy.

Jak informuje Polskie Radio, cudzoziemcy pracują bez ważnych dokumentów, czasami nawet bez wizy.

„Ostatnio funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili kontrolę w agencji pośrednictwa pracy w Gdańsku. Agencja nielegalnie zatrudniała 134 cudzoziemców, w tym 126 obywateli Ukrainy i 8 obywateli Białorusi”, - poinformował rzecznik prasowy placówki Straży Granicznej w Gdańsku kapitan Andrzej Jóźwiak.

Przy tym sankcje w takim przypadku grożą zarówno nieuczciwym pracodawcom, jak i nielegalnie zatrudnionym pracownikom. Właścicielom agencji grozi grzywna do 30 tysięcy złotych (około 241 tysięcy hrywien według aktualnego kursu), a nielegalni pracownicy z Ukrainy i Białorusi zostaną zmuszeni do opuszczenia terytorium Polski.

W 2017 roku Polska wydała Ukraińcom 1,7 mln tymczasowych pozwoleń na pracę.

Przypominamy, że na początku 2018 roku w Polsce zmieniły się warunki zatrudniania sezonowych pracowników-cudzoziemców. Podania polskich przedsiębiorców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zastąpiły płatne zezwolenia na prace sezonowe, które nie mogą trwać dłużej niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, okres ten liczony jest od daty wjazdu cudzoziemca do Polski. Zezwolenie na pracę będzie kosztować 30 złotych (około 240 hrywien).

Artykuły powiązane