Polska ponownie przypomniała o prawie 850 mld USD reparacji wojennych od Niemiec

Polska ponownie przypomniała o prawie 850 mld USD reparacji wojennych od Niemiec
Polska ma prawo domagać się odszkodowania od Niemiec w wysokości 850 mld dolarów za zniszczone mienie i ludzi, zamordowanych w czasie II wojny światowej.

Powiedział o tym w piątek 2 marca, szef sejmowego zespołu ds. oszacowania reparacji wojennych, poseł "Prawa i Sprawiedliwości" Arkadiusz Mularczyk, przekazują polskie media.

Pytany o szacunkowe reparacje od Niemiec dla Polski, polityk ocenił, że odszkodowania mogłyby być "ogromne".

„Jeśli zwaloryzujemy, zaktualizujemy ten raport powojenny, to przeliczając według wartości np. dolara to mówimy o kwocie 850 mld dolarów, ale my chcemy ten raport powojenny zaktualizować”, – oświadczył Mularczyk.

Zaznaczył on, że „każdy obywatel Izraela, który przeżył Holokaust, dostaje od 500 do 1000 euro miesięcznego świadczenia rentowego czy inwalidzkiego tytułem zadośćuczynienia. Natomiast w przypadku obywateli polskich ich niewielka część dostała niewielkie świadczenia pod rygorem zrzeczenia się wszystkich innych roszczeń. Widzimy więc podwójne standardy, dyskryminację.”

Polityk przypomniał, że Polska, będąc w sferze wpływów ZSRR ponad 40 lat po wojnie, nie otrzymała wojennych reparacji wojennych od Niemiec.

Tymczasem w ubiegłym roku niemieccy eksperci parlamentarni stwierdzili, że Warszawa nie ma prawa domagać się odszkodowań. Zdaniem analityków, kwestia reparacji wojennych może doprowadzić do zaostrzenia stosunków między dwoma rządami, bo Niemcy są największym partnerem handlowym Polski, a Polska otrzymuje największą pomoc od UE.

Przypomnijmy, we wrześniu ubiegłego roku Biuro Analiz Sejmowych opublikowało ekspertyzę, z której wynika, że roszczenia za straty poniesione w czasie II wojny światowej nie podlegają przedawnieniu, a Polska nigdy się ich nie zrzekła. Na początku sierpnia poseł PiS Arkadiusz Mularczyk zarejestrował w Urzędzie zapytanie, czy może Polska, zgodnie z normami prawa międzynarodowego, domagać się od Niemiec odszkodowania za straty powstałe w wyniku niemieckiej agresji z czasów II wojny światowej. W analizie ekspertów podkreślono, że Polska w czasie II wojny światowej poniosła największe straty wśród wszystkich krajów europejskich, jeśli wziąć pod uwagę ogólną liczbę ludności i narodowego dobrobytu krajów Europy.

Jak informowaliśmy, Niemcy odrzuciły żądanie Polski odnośnie nowych rozmów w sprawie wypłaty dodatkowych odszkodowań za szkody wyrządzone w kraju w latach II wojny światowej, podkreślając, że problem ten został rozwiązany w 1953 roku.

Artykuły powiązane