Warszawskie Muzeum Historii Polski będzie mieć swoją stałą siedzibę

Warszawskie Muzeum Historii Polski będzie mieć swoją stałą siedzibę
Na terenie Cytadeli Warszawskiej powstanie trzypiętrowe Muzeum Historii Polski obok Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum X Pawilonu i Muzeum Katyńskiego.

Poinformowała o tym zastępca dyrektora Muzeum Historii Polski Anna Piekarska podczas prezentacji jego koncepcji w Narodowym Muzeum Historii Ukrainy w środę, przekazuje Ukrinform.

"Muzeum Historii Polski istnieje od 2 maja 2006 r., czyli od dwunastu lat, ale nie ma własnej siedziby. Kiedy zaczęliśmy rozwijać projekt naszego muzeum i określać, jakie powinno być, jakie ekspozycje powinno zawierać, opracowaliśmy główne przepisy. Przede wszystkim przewidujemy stworzenie ciekawej przestrzeni wystawienniczej i centrum, które stymulowałoby głębsze poznanie historii Polski. Po drugie, przewidujemy prowadzenie na jego podstawie działań edukacyjnych, popularyzatorskich, wydawniczych, stypendialnych, a także wspólne z innymi instytucjami organizowanie i finansowanie projektów związanych z problemami polskiej historii i kultury. Jednocześnie interesują nas prace badawcze w tej dziedzinie, a także prezentacja polskiego dziedzictwa historycznego społeczności światowej" – wyjaśniła Piekarska.

Wśród głównych motywów, które zostaną zaprezentowane w nowym muzeum, znajdą się parlamentarne tradycje, ruchy społeczne, a także walka o wolność i niepodległość Polski.

Przewiduje się, że siedziba muzeum stanie się jednym z najnowocześniejszych budynków w Polsce. Terytorium muzeum obejmie 36 tys. m kw., a wraz z Muzeum Wojska Polskiego jego powierzchnia wyniesie 44 tys. m kw.

"Ostateczna decyzja o lokalizacji muzeum w Cytadeli Warszawskiej została podjęta w 2015 roku. Część zbiorów Muzeum Wojska Polskiego znajdzie się w naszym muzeum, a także na terytorium Cytadeli znajdują się Muzeum Katyńskie i Muzeum X Pawilonu, poświęcone carskiemu więzieniu. Wszystkie te muzea zlokalizowane są na terenie, które nazywamy Parkiem Niepodległości" – powiedziała Piekarska.

Przyszłe Muzeum Historii Polski będzie miało trzy piętra. Na pierwszym zaplanowano dwie sale kinowo-koncertowe przeznaczone dla 150 i 600 osób, kilka sal dla projektów edukacyjnych, sale do tymczasowych ekspozycji o powierzchni 1,5 tys. m kw., biblioteki, księgarnie, kawiarnie i biura pracowników instytucji. Na drugim piętrze znajdzie się stała ekspozycja, której powierzchnia wyniesie 7 tys. m kw.

"Tak, nie da się odwiedzić 7 tys. m kw. na raz, więc istnieje krótka trasa do odwiedzenia, która trwa dwie godziny. Cała ekspozycja jest zaprojektowana w taki sposób, aby w każdej chwili można było przerwać zwiedzanie, wychodząc do księgarni lub kawiarni. Ta galeria jest podzielona na sześć sal, z których każda reprezentuje główne historyczne wątki i epoki w historii Polski " – wyjaśniła zastępca dyrektora przyszłego muzeum.

Pomimo tego, że ekspozycja zajmie jedno piętro, poruszając się po nim, odwiedzający będą nieustannie podążać w górę lub w dół. Taka zmiana poziomów powierzchni wystawienniczej, według Anny Piekarskiej, jest podyktowana tym, że w taki sposób pokazywane są okresy w których Polska rozwijała się szybko, a w których wręcz przeciwnie, była gorzej rozwinięta jako państwo.

Na budowę stałej ekspozycji, jak zaznacza Piekarska, wydzielono 650 milionów złotych z budżetu państwa.

Jednocześnie ciekawym rozwiązaniem architektonicznym jest budowa dachu muzeum, z którego otwiera się widok na cały Park Niepodległości.

Ważnym elementem stałej ekspozycji muzeum będą oryginalne przedmioty. Biorąc to pod uwagę, stworzona zostanie własna kolekcja, a kierownictwo instytucji zamierza pożyczać interesujące eksponaty z innych kolekcji. Jednocześnie, w tym samym celu, w maju 2016 r. rozpoczęto akcję publiczną w celu zebrania eksponatów, do której dołączyło ponad 275 dobroczyńców. W tym czasie zebrano ponad 6 300 nowych obiektów.

Z uwagi na brak własnej siedziby pracownicy muzealni regularnie organizują wystawy czasowe, które odbywały się zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, w szczególności w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Belgii.

Artykuły powiązane