Jak Polacy odnoszą się do ukraińskich pracowników

Jak Polacy odnoszą się do ukraińskich pracowników
Większość polskich pracowników ma pozytywny (42%) lub neutralny (44%) stosunek do migrantów zarobkowych z Ukrainy.

 

Temat ten podjęto w badaniu „Barometr migracji zarobkowej” w pierwszym półroczu 2018 r., przygotowanym przez firmę Personnel Service.

42% polskich pracowników ma pozytywny stosunek do obywateli z Ukrainy, którzy pracują w Polsce. Neutralny stosunek deklaruje 44% ankietowanych - podają autorzy badania.
Jednocześnie podkreśla się, że w tym półroczu w porównaniu z drugim półroczem 2017 r. nieznacznie (z 7% do 11%) wzrósł negatywny stosunek do polskich pracowników w stosunku do Ukraińców.

Ogólnie negatywny lub bardzo negatywny stosunek do Ukraińców ma 11,6% pracujących Polaków. Największy procent tych osób, którzy nie bardzo przychylnie odnoszą się do migrantów zarobkowych z Ukrainy, jest wśród osób z wykształceniem podstawowym (27,4%), a także wśród młodzieży w wieku od 18 do 34 lat (15,7%).

Tylko 10,9% Polaków uważa, że ukraińscy migranci zarobkowi mogą zabrać im pracę. Za to zdecydowana większość (85,9%) się tego nie obawia.
Jednocześnie, dość znaczna liczba Polaków obawia się, że obecność na polskim rynku pracy migrantów zarobkowych z Ukrainy może zahamować wzrost wynagrodzeń. Zgodnie z badaniem, takie obawy ma 37,6% Polaków, a nie obawia się tego 57,7% obywateli Polski.

Większość polskich pracowników ma pozytywny (36,8%) lub negatywny (54,6%) stosunek do Ukraińców. Negatywny stosunek do pracowników z Ukrainy deklaruje tylko 1,7% polskich pracodawców. 14% polskich firm przynajmniej raz zatrudniało Ukraińców. Jednocześnie, tyle samo (14,2%) pracodawców zadeklarowało, że chce zatrudnić ludzi z Ukrainy.

Jak zwracają uwagę polscy pracodawcy, 81.1% ukraińskich migrantów zarobkowych pracuje w polskich firmach na stanowiskach niewymagających wysokich kwalifikacji, 22% na stanowiskach średniego szczebla, a 5,8% na stanowiskach wysokiego szczebla.

Największe trudności w zatrudnieniu Ukraińców przez polskich pracodawców są związane z biurokratycznymi formalnościami (37,2%), barierami językowymi (30,2%), chaosem po wprowadzeniu nowych procedur zatrudnienia (27,4%), a także maksymalnym sześciomiesięcznym okresem zatrudnienia Ukraińców (26,3%).

Artykuły powiązane