Polska zwiększa wydatki na ochronę zdrowia do 6% PKB

Polska zwiększa wydatki na ochronę zdrowia do 6% PKB
Wydatki na system opieki zdrowotnej w Polsce do 2024 roku będą podniesione z obecnych ponad 4,5% do 6% w 2024 roku.

 

Za zmianami w ustawie w czwartek głosowała zdecydowana większość posłów Sejmu.

Dokument przewiduje, że wydatki na system opieki zdrowotnej w tym roku wyniosą nie mniej niż 4,78% PKB kraju i będą stopniowo wzrastać:
4,78 proc. PKB w 2018 r.
4,86 proc. PKB w 2019 r.
5,03 proc. PKB w 2020 r.
5,3 proc. PKB w 2021 r.
5,55 proc. PKB w 2022 r.
5,8 proc. PKB w 2023 r.

Ustawa przewiduje również wzrost wynagrodzeń lekarzy. Lekarze tzw. nie deficytowych specjalności będą mogli liczyć na wzrost wynagrodzenia od 1 lipca tego roku o 600 zł, a deficytowych specjalności - o 700 zł.

Aby otrzymać wyższe wynagrodzenie zasadnicze lekarz będzie musiał zobowiązać się do przepracowania – w podmiocie leczniczym finansowanym ze środków publicznych – łącznie 2 lata w ciągu kolejnych pięciu lat po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego.

Wynagrodzenie lekarza specjalisty w Polsce powinno wzrosnąć do 6750 zł, pod warunkiem, że będzie pracować tylko u jednego pracodawcy, czyli w jednym szpitalu.

Ustawa anulowała również przepis, zgodnie z którym lekarz, za jego zgodą, mógł pracować więcej niż 48 godzin w tygodniu.

Nowe przepisy ustawy przyjęto na podstawie porozumień między Ministerstwem Zdrowia i lekarzami rezydentami w wyniku protestów, w szczególności głodówki, którą prowadzili młodzi lekarze pod koniec 2017 roku.

Artykuły powiązane