Polska przygotowuje raport o stratach w II wojnie światowej

Polska przygotowuje raport o stratach w II wojnie światowej
Warszawa na początku 2019 roku wyda pełen raport o stratach ludnościowych i materialnych w czasie II wojny światowej. Powinno stać się to podstawą do zwrócenia się do Niemiec o otrzymanie rekompensaty za poniesione straty.

 

Poinformował o tym przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. oszacowania odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w II wojny światowej Arkadiusz Mularczyk, informuje PAP.

„Chcemy zakończyć prace zespołu i opublikować na początku przyszłego roku raport o stratach wojennych” - oświadczył Mularczyk.

Według niego, raport zostanie przetłumaczony na język niemiecki i angielski, żeby poddać go pod dyskusję w Polsce i na poziomie międzynarodowym.

Poseł zaznaczył, że eksperci w raporcie przedstawią realne straty Polski podczas wojny, będą one wyrażone w dolarach.

Mularczyk oświadczył, że polscy eksperci postarają się oszacować, ile wynosiłaby obecnie populacja Polski, jeżeli nie wybuchłaby wojna i na jakim poziomie rozwoju ekonomicznego znajdowałby się nasz kraj teraz.

„Polska została w 40 proc. zniszczona i przez lata się odbudowywała, żeby dojść do stanu zerowego. Gdzie bylibyśmy dziś, gdyby nie wojna? Na poziomie Francji, czy Niemiec? Gdy my sami odbudowywaliśmy zniszczenia, Niemcy dostali Plan Marshalla” - zaznaczył poseł.

Według Biura Analiz Sejmowych, żądania Warszawy dotyczące wypłaty przez Berlin odszkodowań za poniesione w czasie wojny straty są w pełni uzasadnione, a stwierdzenia, że podobne roszczenia są bezpodstawne lub uległy przedawnieniu są absolutnie bezzasadne.

Politycy PiS w zeszłym roku poruszyli kwestię wypłacenia przez Niemcy rekompensaty Polsce za poniesione przez nią straty w czasie II wojny światowej.

W marcu tego roku Mularczyk poinformował, że w wyniku wstępnych szacunków ekspertów Niemcy powinny wypłacić Polsce 850 mld dolarów.

Lider PiS Jarosław Kaczyński wielokrotnie zaznaczał, że Niemcy nie mają prawnych podstaw do odmowy wypłaty Polsce reparacji. Wyraził przekonanie, że tę kwestię należy poruszyć na szczeblu międzynarodowym. Jednocześnie Niemcy są przekonane, że kwestia wypłaty Polsce reparacji na płaszczyźnie prawnej i politycznej jest zamknięta.

Artykuły powiązane