Polska boi się ucieczki imigrantów ekonomicznych do Niemiec

Polska boi się ucieczki imigrantów ekonomicznych do Niemiec
Nad polską gospodarką w przypadku takiego scenariusza zawiśnie ogromne niebezpieczeństwo.

 

Większość obywateli Ukrainy pracujących w Polsce, jest gotowa wyjechać do pracy do Niemiec, jeśli otworzy się dla nich niemiecki rynek pracy. Czytamy o tym w raporcie „Postawy obywateli Ukrainy wobec polskiego rynku pracy”, przygotowanym przez Work Service na podstawie badań socjologicznych, pisze Dziennik.

Z raportu wynika, że ośmiu na dziesięciu ukraińskich imigrantów jest zadowolonych z warunków pracy i gotowi są polecić pracę w Polsce swoim bliskim i znajomym.

Główną motywacją Ukraińców popychającą do emigracji do Polski jest wysokość wynagrodzeń. Jednak prawie dwie trzecie respondentów stwierdziło, że wykonują pracę poniżej swoich kwalifikacji. Co więcej - 59% badanych przyznaje, że wyjedzie z Polski, gdy otworzy się dla nich niemiecki rynek pracy. Tylko 6% kategorycznie odrzuca taką możliwość.

Tymczasem krajowi pracodawcy nie wykluczają, że pomimo iż dziś Polska jest głównym kierunkiem w poszukiwaniu pracy przez Ukraińców, ta tendencja może się zmienić.

„To ogromne zagrożenie dla polskiej gospodarki, która w efekcie zaistnienia takiego scenariusza, w kilka miesięcy pogłębiłaby swoją lukę kadrową z poziomów 150 tysięcy wakatów do ponad 500 tysięcy. A to miałoby negatywne przełożenie na tempo wzrostu PKB. Dotychczas wiele osób przekonywało, że przy ewentualnej konkurencji z niemieckim rynkiem pracy, naszymi atutami będzie bliskość geograficzna i językowa. Niestety nasze badania pokazują, że te elementy znajdują się na końcu listy powodów, dla których obywatele Ukrainy wybierają nasz kraj. Kluczową rolę, podobnie jak w przypadku emigracji Polaków, odgrywają wyższe zarobki, a te w Niemczech są nadal kilkukrotnie wyższe niż na naszym rynku” – wyjaśnił Maciej Witucki, prezes Work Service SA.

Najbardziej zatrudnianiem imigrantów ekonomicznych z Ukrainy zainteresowana jest Polska, Czechy, Niemcy, Izrael, Słowacja i Litwa. Obywateli Ukrainy chcą zatrudniać również w Szwecji, na Węgrzech i w Finlandii.

Artykuły powiązane