Izby obrachunkowe Ukrainy i Polski porozumiały się w sprawie współpracy

Izby obrachunkowe Ukrainy i Polski porozumiały się w sprawie współpracy
Prezes Izby Obrachunkowej Ukrainy Wałerij Packan i prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski podpisali we Lwowie deklarację współpracy i partnerstwie pomiędzy najwyższymi organami inspekcji dwóch krajów.

 

Informuje o tym Zarząd Polityki Informacyjnej Izby Obrachunkowej po spotkaniu Packana i Kwiatkowskiego.

„Dla nas jest to bardzo ważne spotkanie. Izba Obrachunkowa od marca tego roku wzięła kurs na reformy i aktywnie wykorzystuje doświadczenie polskiej Najwyższej Izby Kontroli. Nasza praca dziś będzie bardzo owocna – podpiszemy dokumenty ważne dla obu stron. Pierwszy to Lwowska deklaracja o współpracy i partnerstwie” – zaznaczył Packan.

Zauważył, że w jednym z artykułów deklaracji podkreślono, że obie strony planują przeprowadzać międzynarodowe audyty w różnych dziedzinach, w szczególności w zakresie polityki społecznej oraz ochrony praw i wolności obywateli.

„W związku z tym, nie zwlekając w nieskończoność, razem z panem prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim od razu dajemy naszym organom polecenie zbadania kwestii przeprowadzenia w przyszłym roku międzynarodowego równoległego audytu reagowania na problemy związane z przemieszczaniem się, zatrudnieniem i ochroną społeczną obywateli na terytorium Ukrainy i Polski. Koordynację tego audytu bierze na siebie Izba Obrachunkowa Ukrainy” – podkreślił Packan.

Z kolei Kwiatkowski zaznaczył, że najwyższe organy inspekcji Ukrainy i Polski już bardzo ściśle współpracują ze sobą i podkreślił zmiany, jakie zaszły w Izbie Obrachunkowej w ostatnim czasie. Prezes NIK powiedział, że jest pod wielkim wrażeniem tego, co udało się zrobić Ukrainie w ciągu tych pięciu miesięcy, dynamiki pracy oraz zmian, jakie zostały wprowadzone. Zaznaczył również, że Izbie Obrachunkowej Ukrainy udało się stworzyć nowe biuro (w Użhorodzie), co nie powiodło się w Polsce. Podkreślił, że dziś po raz pierwszy publicznie ogłasza wspólną kontrolę zatrudnienia Ukraińców w Polsce. Prezes jest zadowolony z inicjatywy przewodniczącego Izby Obrachunkowej. Zdaniem Kwiatkowskiego, w Polsce obecnie pracuje około 300-500 tysięcy Ukraińców. Uważa on, że bardzo ważne jest, aby czuli, że są dobrze postrzegani, że są zatrudnieni na tych samych warunkach co Polacy oraz aby czuli się w Polsce dobrze.

Podkreślono, że zgodnie z Deklaracją lwowską, strony zgodziły się kontynuować i rozwijać przyjazną dwustronną współpracę, wymianę doświadczeń w zakresie audytu i wspierać się wzajemnie w procesie doskonalenia niezależnej państwowej inspekcji; dążyć wspólnie, a także z udziałem najwyższych organów inspekcji innych krajów członkowskich EUROSAI do przeprowadzenia międzynarodowego skoordynowanego audytu w dziedzinach przedstawiających szczególne znaczenie, a zwłaszcza: ochrony środowiska, a także zapobiegania i likwidacji katastrof; nauki i innowacji; polityki społecznej w zakresie ochrony praw i wolności obywateli. Ponadto, strony zamierzają współpracować w zakresie rozwoju i dalszej realizacji długofalowego programu wsparcia rozwoju instytucjonalnego Izby Obrachunkowej Ukrainy, między innymi w ramach programów i funduszy Unii Europejskiej, w szczególności o tworzeniu na Ukrainie Centrum Szkoleniowego Izby Obrachunkowej.

Ponadto, zaplanowano przeprowadzenie wspólnych warsztatów w latach 2018-2019 w dziedzinie instytucjonalnego rozwoju wyższych organów inspekcji i wdrażania ISSAI.

W Zarządzie Polityki Informacyjnej dodano, że w spotkaniu wzięli udział również członkowie Izby Obrachunkowej Wasyl Newidomyj oraz Wiktor Bohun, deputowani Ukrainy Anton Heraszczenko i Oksana Juryneć, mer Lwowa Andrij Sadowyj, przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ołeh Syniutka, konsul Konsulatu Generalnego RP we Lwowie Krzysztof Jachowicz oraz przedstawiciele delegacji Najwyższej Izby Kontroli.

Artykuły powiązane