MSZ oszacowało ilu Ukraińców otrzymało Kartę Polaka

MSZ oszacowało ilu Ukraińców otrzymało Kartę Polaka
Od 2008 do 2017 roku 101 937 obywateli Ukrainy otrzymało kartę Polaka.

 

Jak zauważono, od 2008 r., co roku od 8,5 do 10 tysięcy obywateli ukraińskich otrzymuje Kartę Polaka. W latach 2016-2017 nastąpił wzrost liczby wydanych dokumentów dla obywateli Ukrainy - ponad 13 tysięcy rocznie – czytamy o tym w odpowiedzi MSZ Polski na wniosek korespondenta Ukrinformu.

W pierwszej połowie tego roku polskie instytucje konsularne na Ukrainie przyjęły już ponad 7,2 tysiąca wniosków od obywateli ukraińskich, aby otrzymać Kartę Polaka. To o prawie 1000 więcej niż w tym samym okresie w 2017 roku.

Tym samym przez 10 lat, do czerwca 2018 r., 1 248 obywateli ukraińskich otrzymało odmowę otrzymania Karty Polaka.

Ogólnie rzecz biorąc, od 2008 r. do czerwca 2018 r. najwięcej Kart Polaków otrzymali obywatele Białorusi (prawie 120 000). Oprócz tego, ponad 6000 Kart Polaka wydano obywatelom Rosji, ponad 3000 - Kazachstanu, ponad 1,7 tys. - Mołdawii, 605 - Uzbekistanu, 132 - Azerbejdżanu, 95 - Armeni, 65 - Turkmenistanu.

Jak wiadomo, Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność osoby poza historyczną ojczyzną do narodu polskiego. Właściciel takiego dokumentu korzysta z uprawnień wynikających z ustawy „o Karcie Polaka" przyjętej przez polski Sejm w dniu 7 września 2007 r. Celem ich otrzymania jest potrzeba wspierania obywateli polskich i ich potomków w krajach powstałych po rozpadzie ZSRR. Posiadacze Karty Polaka mają w Polsce szereg świadczeń. W szczególności mówimy o uproszczonej procedurze uzyskania dokumentu pozwalającego na pobyt w Polsce, jak i przyspieszonej procedurze uzyskania obywatelstwa kraju, otrzymywania ulg na transport publiczny czy wstąpienie do polskich uczelni i tak dalej.

Artykuły powiązane