Senat Polski poparł rozbiórkę radzieckich pomników

Senat Polski poparł rozbiórkę radzieckich pomników
Projekt musi zostać zatwierdzony przez Sejm.

Senat Polski przyjął projekt poprawek do ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, informuje agencja TASS.

Reforma zakłada rozbiórkę radzieckich pomników, zmianę nazw powiatów, szkół, przedszkoli, szpitali oraz instytucji kultury. Ustawa obejmie również takie obiekty, jak obeliski, płaskorzeźby, tablice pamiątkowe, napisy i znaki.

Projekt poparło 56 senatorów, przeciw zagłosowało 26 parlamentarzystów.

Autorzy projektu uważają, że wiele pomników „propaguje ustrój totalitarny, co negatywnie wpływa na społeczeństwo, pozwalając zwolennikom totalitaryzmu rozpowszechniać swoje poglądy”.

Decyzję o rozbiórce pomnika będzie podejmował wojewoda po uzyskaniu zgody Instytutu Pamięci Narodowej. Od decyzji można odwołać się w Ministerstwie Kultury. Obecnie w Polsce istnieje około 500 radzieckich pomników.

Przyjęte przez Senat poprawki będzie musiał teraz rozpatrzyć Sejm.

Artykuły powiązane