czwartek, 15 marzec 2018 17:00

UE zwiększy opłaty wizowe o 20 euro

Przy tym obiecano skrócić czas rozpatrywania wniosków wizowych z 15 do 10 dni i zwiększyć ilość wydawanych wiz wielokrotnych.
Dział: Swiat
Komisja Europejska skrytykowała siedem krajów członkowskich UE za „agresywną” politykę podatkową, mającą na celu przyciągnięcie międzynarodowych firm poprzez tworzenie „rajów podatkowych”.
Dział: Swiat
Komisja Europejska w 2018 roku przewidziała dla Ukrainy 32,5 mln euro na program sektorowy wsparcia budżetowego.
Dział: Swiat
KE ma wątpliwości co do stabilności tranzytu gazu do Europy.
Dział: Swiat
Komisja Europejska przedstawi propozycję dotyczącą warunków rozpoczęcia nowej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy w wysokości 1 mld euro w pierwszej połowie marca.
Dział: Swiat
Komisja Europejska jest gotowa zaoferować Ukrainie nowy pakiet pomocy makrofinansowej w wysokości miliarda euro, bez względu na niepełne spełnienie wymagań w poprzednim programie.
Dział: Biznes
W Komisji Europejskiej stwierdzono, że możliwości UE w sprawie pomocy finansowej na Ukrainie przekraczają możliwości Ukrainy zagospodarowania tych środków.
Dział: Swiat
Komisja Europejska powołała nowego Sekretarza Generalnego na miejsce ustępującego ze stanowiska Alexandra Italianera.
Dział: Swiat
Od Ukrainy oczekują także realizacji Umowy o stowarzyszeniu.
Dział: Swiat
Komisja Europejska wszczęła dochodzenie w sprawie ulg podatkowych dla polskich stoczni.
Dział: Polska
Strona 1 z 8