Kontroli granicznej drugiej linii podlegają również kobiety.
Dział: Ukraina
Piesze przejście graniczne w Uhrynowie było utworzone nie dla pieszych, bo funkcjonowało jako punkt przejścia dla samochodów.
Dział: Polska
Praca pieszego punktu kontrolnego Uhrynów-Dołhobyczów zostanie zakończona pod koniec roku.
Dział: Polska
W związku z akcjami blokowania punktów kontrolnych w obszarach przygranicznych ukraińskie MSW wzmocniło środki bezpieczeństwa na granicy, stworzono grupy prewencyjne oraz postawiono w stan gotowości do działań dodatkowe siły.
Dział: Ukraina
Wczoraj 22 listopada, rozpoczęły się czasowe kontrole na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej.
Dział: Polska
Polska od 22 listopada do 16 grudnia wprowadza kontrolę na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej (z Litwą, Niemcami, Czechami i Słowacją).
Dział: Polska
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straż Graniczna w przeddzień obchodów odzyskania 100-lecia niepodległości nie wpuściły do kraju „neofaszystów i zwolenników ideologii Stepana Bandery”.
Dział: Polska
W pomieszczeniu do spania, w bagażniku i lodówce rejsowego autobusu znaleziono leki, które nie zostały zadeklarowane.
Dział: Ukraina
Okupanci na Krymie starają się pokazać najlepsze statystyki sezonu turystycznego, mówiąc o rekordowych 6,1 mln turystów, z czego około 1 mln to Ukraińcy.
Dział: Ukraina
Republika Litewska udzieliła Ukrainie dostępu na rok do europejskiej bazy danych, która będzie głównie wykorzystywana w celu sprawdzenia, czy legalnie przewozi się na Ukrainę samochody.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 29