Prezes przedsiębiorstwa komunalnego "Kijowska Agencja Inwestycyjna" Ołeh Mystiuk poinformował, że łączna kwota inwestycji zagranicznych w okresie od 2014 do 2017 roku wyniosła 2 mld dolarów.
Dział: Biznes
Nielegalny wyjazd osób realizowano dzięki kradzionym polskim dokumentom.
Dział: Polska
NBU pozwolił bankom udzielać zagranicznym nabywcom ukraińskich towarów kredyty eksportowe w walucie obcej.
Dział: Biznes
Okres wykonywania pracy na płatnych licencji nie może przekraczać 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.
Dział: Polska
Po upływie ukazanego okresu cudzoziemcy powinni opuścić terytorium państw UE, jeśli nie otrzymają zezwolenia na pobyt na innej podstawie, zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi.
Dział: Polska
Podczas gdy niektórzy Ukraińcy szukają możliwości wyjazdu i otrzymania obywatelstwa w zamożniejszych krajach, cudzoziemcy dla ukraińskiego paszportu są gotowi dosłownie na wszystko. Jak, na przykład, poślubienie w wieku 19 lat emerytki, i to jeszcze „z przymusu”.
Dział: Publicystyka
Najtańsze pokoje na święta w hotelach na zachodzie kraju są już zarezerwowane. Dużą aktywność wykazują Polacy, Niemcy, Izraelczycy i Turcy.
Dział: Ukraina
Ministerstwo Sprawiedliwości zarejestrowało nakaz Funduszu Mienia Państwowego, na mocy którego nierezydenci uzyskują prawo do udziału w wynajmie ukraińskich obiektów własności państwowej.
Dział: Biznes
Polska Straż Graniczna poinformowała, że 11 cudzoziemców, w tym Ukraińcy, zostało zatrzymanych za sprzedaż przemycanych produktów.
Dział: Polska
Obliczanie czasu pobytu cudzoziemców z krajów z bezwizowym trybem wjazdu na Ukrainę odbywa się na przejściach granicznych w trybie automatycznym.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 6

 

Praca w Polsce