Unia Europejska przeznaczy 50 mln euro na utworzenie w krajach członkowskich sieci centrów wymiany doświadczeń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
Dział: Swiat
Stany Zjednoczone otrzymały informacje o ataku rosyjskich hakerów od wywiadu Holandii.
Dział: Swiat
Aktorzy polityczni używają bot-kont w sieciach społecznościowych w celu dominacji w rozmowach i manipulacji opinią publiczną na temat regionalnej geopolityki.
Dział: Ukraina
Kraje Unii Europejskiej zatwierdziły decyzję o wzmocnieniu europejskiego bezpieczeństwa cybernetycznego i stabilności cybernetycznej w całej UE.
Dział: Swiat
Polska armia stworzona w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni będzie liczyła tysiąc osób.
Dział: Polska
Strona rosyjska dostała od firmy Hewlett-Packard Enterprise (HPE) kody źródłowe oprogramowania zabezpieczającego ArcSight, używanego przez Pentagon do wczesnego ostrzegania o atakach cybernetycznych.
Dział: Swiat