Właściwe organy Polski poprosiły o dostarczenie informacji o osobach uczestniczących w blokadzie granicy.
Dział: Polska
Niektórzy cudzoziemcy już wyjechali z Niemiec bez informowania służby migracyjnej.
Dział: Swiat
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Polski zatrzymała obywatelkę Federacji Rosyjskiej, która prowadziła "wrogą działalność", a w szczególności podsycała polsko-ukraińskie animozje.
Dział: Polska
Służby Bezpieczeństwa Ukrainy doprowadziły do obligatoryjnego opuszczenia kraju przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, studenta jednej z uczelni wyższych Tarnopola, za publiczne sprofanowanie wizerunku tzw. Małego Godła Państwowego Ukrainy.
Dział: Ukraina
W całej Polsce Straż Graniczna RP przeprowadza kontrole firm pod kątem nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców. Przy tym najczęściej ofiarami nieuczciwych pracodawców padają obywatele Ukrainy.
Dział: Polska
Państwowa Służba Migracyjna Ukrainy nie wie, kto zorganizował i opłacił transport byłego prezydenta Gruzji, byłego szefa Odeskiej Obwodowej Administracji Państwowej Micheila Saakaszwilego do Polski.
Dział: Ukraina
Gruzja zwróci się do Polski o ekstradycję byłego prezydenta. Europa śledzi za losami Saakaszwilego a on poprosi o pomoc Merkel. Samolot którym go deportowano należy do polskiej firmy.
Dział: Polityka
Lider partii "Batkiwszczyna" Julia Tymoszenko jest rozgoryczona wydaleniem byłego prezydenta Gruzji Saakaszwilego za granice Ukrainy i wezwała prezydenta Petra Poroszenkę do "zatrzymania tej rozprawy".
Dział: Polityka
Były zastępca szefa Pentagonu Michael Carpenter uważa, że wydalenie z Ukrainy byłego prezydenta Gruzji jest złym rozwiązaniem sytuacji.
Dział: Swiat
Państwowa Straż Graniczna Ukrainy poinformowała, że lider partii "Ruch Nowych Sił" Micheil Saakaszwili został wydalony do Polski.
Dział: Polityka
Strona 1 z 3