piątek, 23 marzec 2018 10:43

Na Ukrainie trwa epidemia odry

Na Ukrainie trwa epidemia odry, pomimo zmniejszenia poziomu zachorowalności.
Dział: Ukraina
Liczba chorych gwałtownie wzrasta.
Dział: Swiat
Immunolodzy zawiadomili o wzroście liczby pacjentów chorych na odrę.
Dział: Ukraina
Rząd Polski zatwierdził projekt ustawy, który w ramach zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) przewiduje budowę ogrodzenia na wschodniej granicy Polski z Białorusią i Ukrainą.
Dział: Polska
Kwarantanna związana z afrykańskim pomorem świń obowiązuje w 23 miejscowościach w 15 obwodach.
Dział: Ukraina
Polska planuje budowę ogrodzenia na granicy z Białorusią i Ukrainą o długości 729 km w ramach zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Dział: Polska
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej coraz częściej notuje się przypadki afrykańskiego pomoru świń.
Dział: Polska
Polska od kilku miesięcy nie udostępnia planów w zakresie środków ochrony przed afrykańskim pomorem świń, dlatego Komisja Europejska może podjąć decyzję w sprawie przyznania pomocy na ten cel, poinformował w zeszłym tygodniu w Brukseli komisarz UE ds. rolnictwa Phil Hogan.
Dział: Swiat
Od momentu wystąpienia w Polsce Afrykańskiego Pomoru Świń i ptasiej grypy bardzo dużo mówiło się o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa biologicznego (asekuracji biologicznej).
Dział: Polska
Na Litwie po raz pierwszy wykryto ptasią grypę - wirus wykryto u sześciu martwych łabędzi znalezionych w pobliżu rzeki Niemen w Kownie, poinformowała Państwowa Służba Żywności i Weterynarii Litwy.
Dział: Swiat
Strona 1 z 4