Ukraina jest zainteresowana tym, żeby sytuacja związana z ewentualną zmianą terytoriów Serbii i Kosowa była uregulowana w ramach prawa międzynarodowego, równocześnie, biorąc pod uwagę konflikt w Donbasie, powinna poprosić sojuszników o dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa.
Dział: Swiat
Kontrolę biometryczną przy wjeździe na Ukrainę od początku roku przeszło 350 tysięcy obcokrajowców, wśród których 240 tys. to obywatele Rosji.
Dział: Ukraina
Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) poinformowała ukraińskich kolegów, że w 2017 roku odmówiono wjazdu 44 tys. obywateli Ukrainy.
Dział: Ukraina
Prezydent Petro Poroszenko sformował delegację Ukrainy do udziału w pracach Wspólnej Polsko-Ukraińsko-Białoruskiej Komisji Demarkacyjnej.
Dział: Polityka
W ramach małego ruchu granicznego (MRG) do Polski w zeszłym roku wjechało 4,23 mln Ukraińców, a w trybu bezwizowego - 1,27 mln.
Dział: Polska
Duma Państwowa podkreśla, że umowa ta jest „jednostronnie korzystna” dla Ukrainy.
Dział: Swiat
Polska i Dania na początku tego roku rozpoczną negocjacje w sprawie rozgraniczenia morskiego odcinka granicy między krajami na Morzu Bałtyckim w celu określenia wyłącznych stref ekonomicznych.
Dział: Polska
Na terenie Brześcia i obwodu brzeskiego oraz Grodna i obwodu grodzieńskiego zwiększa się liczbę przejść granicznych dla ruchu bezwizowego.
Dział: Swiat
Niezbędna aparatura najpierw trafi do „miejsc ewentualnego nielegalnego przekraczania granicy”.
Dział: Ukraina
Rada Unii Europejskiej zatwierdziła decyzję o wprowadzeniu do 2020 roku nowego systemu rejestracji wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich, którzy przekraczają zewnętrzne granice strefy Schengen na podstawie wizy.
Dział: Swiat
Strona 1 z 11