Jak Polska daje obywatelstwo: porady dla imigrantów

Jak Polska daje obywatelstwo: porady dla imigrantów
Znajomość języka państwowego to jeden z warunków uzyskania obywatelstwa. Oprócz pewnych wyjątków poziom znajomości musi zostać potwierdzony certyfikatem. O tym, co to za dokument, jak go zdobyć i ile to kosztuje, napisano w materiale portalu yavp.pl.
Ludmyła to kijowianka, której jedna połowa rodziny ze strony ojca to Polacy, a druga, ze strony mamy – Ukraińcy. Trzy lata temu Luda przeniosła się do Polski dzięki Karcie Polaka, znalazła pracę i uzyskała zezwolenie na pobyt stały. Wiosną 2017 roku nadszedł czas, by ubiegać się o polskie obywatelstwo. W wojewódzkim Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przyjęto wszystkie dokumenty. Brakowało tylko certyfikatu o znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

Państwowy certyfikat języka polskiego wydaje Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Jest to oficjalny dokument potwierdzający poziom znajomości języka polskiego jako obcego. Warunkiem wydania certyfikatu jest uzyskanie pozytywnych wyników w każdym etapie specjalnego testu językowego

„Gdybym uczyła się w szkole lub na uczelni w języku polskim, certyfikat ten dostałabym na podstawie dokumentów z tych szkół. A w takim wypadku musiałam się spiąć i zdawać egzamin”, – dzieli się z nami Ludmyła. I rzeczywiście, zgodnie z Ustawą o języku polskim wszyscy, którzy kończą uczelnie lub szkoły średnie w systemie edukacji Rzeczpospolitej Polskiej, po złożeniu wniosku i dokonaniu płatności otrzymują zaświadczenie o znajomości języka polskiego bez żadnych egzaminów. Wszyscy pozostali będą musieli przejść procedurę potwierdzenia umiejętności w pełnym zakresie.

Ludmyła zaczęła uczyć się języka na długo przed przeprowadzką do Polski. „Uczyłam się chaotycznie, próbowałam nauczyć się czegoś sama, czegoś na kursach językowych, ale nie bez powodu polski uważa się za jeden z najtrudniejszych języków, przez kilka lat była to po prostu syzyfowa praca, może brakowało mi zawziętości”, – wspomina kobieta. Wszystko się zmieniło, kiedy Ludmyła postanowiła uzyskać Kartę Polaka. „Trzeba było przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim. To stało się moim głównym bodźcem. Zaczęłam poważniej podchodzić do nauki i sprawa ruszyła się z martwego miejsca”. W momencie składania wniosku o wydanie certyfikatu, który potwierdza znajomość języka państwowego, Ludmyła swobodnie mówiła, czytała i pisała po polsku.

Do egzaminu ze znajomości języka polskiego jako obcego może podejść każda osoba, niezależnie od jej pochodzenia, obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania. Nie ma znaczenia, gdzie, jak długo i w jaki sposób uczyła się języka. Czy konieczne jest wstępne przygotowanie i w jakim zakresie, postanawia sam wnioskodawca.

Ludmyła postanowiła złożyć wniosek o podejście do testu na poziomie C1. Oznacza to, że w przypadku pomyślnego jego przejścia certyfikat potwierdza znajomość języka obcego na poziomie profesjonalnym. „Procedura zapisu na egzamin jest prosta, – mówi nasza bohaterka. – Na stronie internetowej centrum certyfikacji są publikowane daty najbliższego egzaminu, a także lista uczelni, w których odbywa się test”. Ludmyła wybrała Warszawę – najbliższe miasto, gdzie zostały wolne miejsca w odpowiednich dniach. „Chyba jedyne niedogodności związane z egzaminem stanowiło to, że musiałam jechać z Gdańska do Warszawy, wynająć hotel na dobę, a to dodatkowe wydatki i problemy”.

Daty sesji egzaminacyjnych są publikowane trzy miesiące wcześniej. W tym czasie należy złożyć wniosek o udział w teście. Zarejestrować się na egzamin można za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie wybranego centrum.

Potwierdzenie znajomości języka polskiego wymaga nie tylko wysiłku umysłowego, ale też kosztów materialnych. „Sam egzamin kosztuje 720 zł plus 80 zł, które musiałam zapłacić za certyfikat, – mówi Ludmyła. – W ustawie o języku polskim została wskazana maksymalna cena egzaminu oraz ośrodki współpracujące z Komisją Certyfikacyjną, nikt nie ma prawa ustalić ceny powyżej dopuszczalnej".

Opłata za egzamin nie może być wyższa niż:
90 € – poziom A1-B2, grupa dla dzieci i młodzieży (od 14 do 17 lat)
120 € – poziom A1, A2, grupa dla dorosłych
150 € – poziom B1, B2, grupa dla dorosłych
180 € – poziom C1, C2, grupa dla dorosłych
Opłata za certyfikat – €20

Egzamin składa się z kilku obowiązkowych elementów, ich czas trwania i złożoność zależy od wybranego poziomu. „Zapisałam się do grupy C1, spodziewałam się czegoś skomplikowanego, ale poradziłam sobie całkiem nieźle, – mówi Ludmyła. – Test ze słuchania okazał się dość zrozumiały, ale pytania do niego zostały sformułowane w taki sposób, by zbić z tropu. Trzeba było wczytywać się w każde słowo i uważnie wybierać odpowiedź. W module pisemnym miałam napisać życzenia bożonarodzeniowe dla klientów, przyjaciół i rodziny. W zasadzie nie było to trudne. Przyznano mi dużo punktów za to zadanie”.

Struktura egzaminu:
Moduł pisemny:
Obejmuje on zadania, które wymagają oceny takich umiejętności, jak:
– słuchanie
– rozumienie tekstów pisanych
– gramatyka
– pisanie

Moduł ustny:
W jego skład wchodzi grupa zadań, która przewiduje:
– opis ilustracji (sytuacji, którą pokazano na obrazku)
– monolog (wypowiedź na zadany temat)
– dialog sytuacyjny

By egzamin został zaliczony, należy uzyskać wystarczającą ilość punktów w każdej części.

Egzamin Ludmyły odbywał się w dwóch etapach i zajął 2 dni. W pierwszym kobieta wykonywała zadania pisemne, a w drugim – ustne. „To, że test odbywał się w 2 etapach, moim zdaniem jest nawet niezłe, – opowiada kobieta – Na pisemną część poziomu C1 przeznacza się 250 min. To 4 godziny! Po takiej burzy mózgów trudno powiedzieć cokolwiek zrozumiałego w części ustnej”.

Po teście ośrodek, który przeprowadzał egzamin, wysyła protokoły egzaminu z wynikami do Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. W przypadku sukcesu certyfikat powinien zostać wydany w ciągu 30 dni po tym, jak odpowiednie płatności i protokoły trafią do siedziby Komisji. Od momentu egzaminu do uzyskania certyfikatu przez naszą bohaterkę minęło 2 miesiące.

„Było to dla mnie wspaniałe doświadczenie – mówi Ludmyła. – Teraz poważnie zastanawiam się nad uzyskaniem certyfikatu z języka francuskiego. W moim nowym życiu w Polsce bardzo by się przydał!”.

Artykuły powiązane