Tydzień 5 – 9 marca w gospodarce Ukrainy

Tydzień 5 – 9 marca w gospodarce Ukrainy
Nadzieja na MFW, pomoc europejska, wzmocnienie hrywny i rozwój biznesu.

W ubiegłym tygodniu główną wiadomością dla ukraińskiej gospodarki był konkretny harmonogram odnowienia współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, oficjalna propozycja Unii Europejskiej udzielenia 1 miliarda euro pomocy makro finansowej, niespodziewane wzmocnienie ukraińskiej waluty krajowej oraz wiele wskaźników pokazujących wzrost i dynamikę ukraińskiego biznesu.

O terminach wznowienia kredytowania Ukrainy przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w wywiadzie dla czasopisma "Nowoje Wriemia" bardzo optymistycznie mówił przedstawiciel MFW na Ukrainie Goesta Ljungman. Według niego, czwarty przegląd rozszerzonego programu finansowania MFW może zostać przeprowadzony nawet do maja, jeśli władze ukraińskie będą mogły wykazać się postępem w realizacji niezbędnych reform na najbliższe dwa miesiące. Goesta Ljungman przypomniał, że obecnie niespełnione są trzy parametry przeglądu – uchwalenie niezależnego trybunału antykorupcyjnego, reformy sektora energetycznego i zapewnienie polityki fiskalnej, która byłaby ukierunkowana na osiągnięcie celów programu. Kluczowym zagadnieniem drugiego parametru, zdaniem przedstawiciela MFW, jest cena gazu dla gospodarstw domowych, która powinna być taka sama jak cena płacona przez importerów, ponieważ różne ceny gazu na tym samym rynku powodują korupcję. Od siebie dodam, że prawdziwy efekt identycznej ceny gazu będzie tylko wtedy, gdy cena ta będzie taka sama dla wszystkich, w tym organizacji religijnych, które dziś kupują gaz na Ukrainie około dwa razy taniej niż zwykli ludzie. Wtedy nie będzie żadnych nadużyć, a konkurencja na rynku zrównoważy taryfę, tak jak to miało miejsce ostatnio na rynku gazu dla przedsiębiorstw.

Goesta Ljungman podkreślił również, że Ukraina powinna teraz skupić się na reformach strukturalnych i wzroście gospodarczym, co pozwoliłoby na zwiększenie płac i poziomu życia w kraju. Jego zdaniem jest dość czasu na reformy, ponieważ do wyborów parlamentarnych i prezydenckich został jeszcze ponad rok. "Możemy mówić o wyższym wzroście w 2018 r., warunki którego były określone w 2017 r. Nawet wzrost o 3-3,5% nie jest wystarczający, by polepszyła się jakość życia Ukraińców, a kraj dogonił swoich zachodnich sąsiadów. Ukraina w latach 2014-2015 straciła niemal 20% PKB i należy go odzyskać" – powiedział przedstawiciel MFW i dodał – "ogłoszę swój wcześniejszy argument: zwiększenie się płac powinno być proporcjonalne do wydajności. Jeśli płace rosną, a produktywność nie, to nie przyczyni się to do stworzenia stabilnego środowiska gospodarczego na Ukrainie".

Oficjalne stanowisko Funduszu w stosunku do kredytów dla Ukrainy pozostaje niezmienne – 10 marca w cotygodniowym briefingu w Waszyngtonie rzecznik MFW Gerry Rice powiedział, że MFW nadal prowadzi dialog z władzami ukraińskimi w ramach programu rozszerzonego finansowania, ale nie jest jeszcze ustalona data wysyłki do Ukrainy misji, która oceni spełnienie przez Ukrainę warunków otrzymania kolejnej transzy. "Ale żadne decyzje nie są obecnie podjęte" – powiedział Gerry Rice, dodając, że rozmowy z ukraińskimi władzami na ten temat będą kontynuowane w ciągu najbliższych kilku tygodni. Natomiast prezydent Ukrainy Petro Poroszenko w wywiadzie dla Financial Times skrytykował wymagania MFW mówiąc, że międzynarodowi darczyńcy nie mogą dyktować Ukrainie, jakie ustawy powinna uchwalać, a wymogi MFW i Komisji Weneckiej odnośnie ustawy o sąd antykorupcyjny i wpływu organizacji międzynarodowych na powołanie sędziów naruszają Konstytucję Ukrainy. Zauważył również, że reformy w kraju są, ale niewiele Ukraińców jest w stanie poczuć ich efekt z powodu rosnących cen, dewaluacji i podwyższenia cen gazu na żądanie MFW.

Tymczasem Komisja Europejska zatwierdziła oficjalną propozycję dla Ukrainy w sprawie nowej pomocy makro finansowej w wysokości do 1 mld euro na wsparcie stabilizacji gospodarczej i reform strukturalnych. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis powiedział, że ta propozycja odzwierciedla zaangażowanie UE na rzecz solidarności z Ukrainą. Oferta nie wiąże się z pożyczką MFW, ale istnieją inne warunki wstępne. "Wszystkie płatności w ramach proponowanego programu, w tym pierwsza z nich, będą zależały od wdrożenia reform mających na celu wyeliminowanie luk w ukraińskiej gospodarce. Zawarte w Memorandum o wzajemnych porozumieniu, warunki te zawierają działania, które pozostały z poprzedniego programu i obejmują działania w celu wzmocnienia walki z korupcją" – zauważyli w Komisji Europejskiej. To prawda, że w przypadku finansowania program ten musi zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski – Ministerstwo Finansów Ukrainy spodziewa się tego w czerwcu. Zdaniem ministra finansów Ołeksandra Danyluka program ten będzie krótki i potrwa do 2019 r., ale głównym warunkiem przyznania środków na ten cel nadal jest postęp Ukrainy w programie MFW.

Ważnym wydarzeniem w krótkim tygodniu finansowym (ze względu na świętowanie Międzynarodowego Dnia Kobiet system bankowy pracował tylko 5-7 marca) jest znaczące wzmocnienie ukraińskiej waluty – w ciągu trzech dni kurs hrywny na rynku międzybankowym wzrósł od 26.61 do 26.04 hrywien za 1 dolar USA. Uczestnicy rynku przewidują, że po długim weekendzie hrywna ulegnie dalszemu wzmocnieniu dzięki dużej ilości zarobków eksportowych i kupnie hrywny na zakup krajowych obligacji skarbowych Ukrainy ze zwiększonym z powodu wzrostu stopy dyskontowej zyskiem, a niektórzy eksperci uważają możliwą stopę nawet na poziomie 25,5 hrywien za 1 dolar USA. Dla Narodowego Banku Ukrainy sytuacja ta jest dobrą okazją na uzupełnienie rezerw walutowych, które zostały zredukowane w ubiegłym miesiącu w wyniku spłaty zadłużeń zewnętrznych.

W zeszłym tygodniu na Ukrainie opublikowano również wiele wskaźników, które pokazują, że gospodarka ukraińska działa i rozwija się. Według Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy liczba milionerów podwoiła się w porównaniu z rokiem poprzednim – 742 osoby zadeklarowały dochód przekraczający 1 mln UAH. Według funduszu AVentures Capital, inwestycje w ukraińskie spółki działające w dziedzinie technologii informatycznych rosną. Zgodnie z danymi funduszu w 2017 r. zainwestowano w nie 265 mln USD, co stanowi 231%, czyli trzykrotnie więcej niż w 2016 r.

33 ukraińskich firm znalazło się w rankingu TOP-5000 najbardziej dynamicznych firm w Europie według magazynu Inc. Najwyższą (48.) pozycję z ukraińskich firm zajęła Sp. z o. o. "Judżyn" z rekordowym wzrostem 3395.91% i rocznym przychodem wynoszącym 17 milionów dolarów. Firma Trade Commodity zajęła drugie miejsce (267. miejsce w rankingu), z tempem wzrostu prawie 1500% i rocznym przychodem w wysokości 121,6 mln dolarów. Siedmiu Ukraińców weszło do corocznego rankingu najbogatszych ludzi na świecie amerykańskiego magazynu Forbes. Ukraina jest atrakcyjna dla rozwoju sieci komórkowych czwartej generacji – podczas drugiej aukcji sprzedaży technologii LTE na częstotliwości 1800 MHz budżet państwa otrzymał 5.434 mld hrywien, a całkowita zapłata za licencje 4G wyniosła prawie 7,9 mld hrywien. W ciągu ostatnich 7 lat Ukraina zwiększyła eksport zboża trzykrotnie: w 2017 r. 41,8 mln ton zbóż zostało wyeksportowanych z państwa. Według otwartej platformy danych Opendatabot, 35% właścicieli ukraińskich firm to kobiety, a udział kobiet-szefów w ukraińskich firmach wynosi około 30%.

Wasyl Sydorowicz

Tydzień 5 – 9 marca w gospodarce Ukrainy

Nadzieja na MFW, pomoc europejska, wzmocnienie hrywny i rozwój biznesu

W ubiegłym tygodniu główną wiadomością dla ukraińskiej gospodarki był konkretny harmonogram odnowienia współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, oficjalna propozycja Unii Europejskiej udzielenia 1 miliarda euro pomocy makro finansowej, niespodziewane wzmocnienie ukraińskiej waluty krajowej oraz wiele wskaźników pokazujących wzrost i dynamikę ukraińskiego biznesu.

O terminach wznowienia kredytowania Ukrainy przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w wywiadzie dla czasopisma "Nowoje Wriemia" bardzo optymistycznie mówił przedstawiciel MFW na Ukrainie Goesta Ljungman. Według niego, czwarty przegląd rozszerzonego programu finansowania MFW może zostać przeprowadzony nawet do maja, jeśli władze ukraińskie będą mogły wykazać się postępem w realizacji niezbędnych reform na najbliższe dwa miesiące. Goesta Ljungman przypomniał, że obecnie niespełnione są trzy parametry przeglądu – uchwalenie niezależnego trybunału antykorupcyjnego, reformy sektora energetycznego i zapewnienie polityki fiskalnej, która byłaby ukierunkowana na osiągnięcie celów programu. Kluczowym zagadnieniem drugiego parametru, zdaniem przedstawiciela MFW, jest cena gazu dla gospodarstw domowych, która powinna być taka sama jak cena płacona przez importerów, ponieważ różne ceny gazu na tym samym rynku powodują korupcję. Od siebie dodam, że prawdziwy efekt identycznej ceny gazu będzie tylko wtedy, gdy cena ta będzie taka sama dla wszystkich, w tym organizacji religijnych, które dziś kupują gaz na Ukrainie około dwa razy taniej niż zwykli ludzie. Wtedy nie będzie żadnych nadużyć, a konkurencja na rynku zrównoważy taryfę, tak jak to miało miejsce ostatnio na rynku gazu dla przedsiębiorstw.

Gösta Ljungman podkreślił również, że Ukraina powinna teraz skupić się na reformach strukturalnych i wzroście gospodarczym, co pozwoliłoby na zwiększenie płac i poziomu życia w kraju. Jego zdaniem jest dość czasu na reformy, ponieważ do wyborów parlamentarnych i prezydenckich został jeszcze ponad rok. "Możemy mówić o wyższym wzroście w 2018 r., warunki którego były określone w 2017 r. Nawet wzrost o 3-3,5% nie jest wystarczający, by polepszyła się jakość życia Ukraińców, a kraj dogonił swoich zachodnich sąsiadów. Ukraina w latach 2014-2015 straciła niemal 20% PKB i należy go odzyskać" – powiedział przedstawiciel MFW i dodał – "ogłoszę swój wcześniejszy argument: zwiększenie się płac powinno być proporcjonalne do wydajności. Jeśli płace rosną, a produktywność nie, to nie przyczyni się to do stworzenia stabilnego środowiska gospodarczego na Ukrainie".

Oficjalne stanowisko Funduszu w stosunku do kredytów dla Ukrainy pozostaje niezmienne – 10 marca w cotygodniowym briefingu w Waszyngtonie rzecznik MFW Gerry Rice powiedział, że MFW nadal prowadzi dialog z władzami ukraińskimi w ramach programu rozszerzonego finansowania, ale nie jest jeszcze ustalona data wysyłki do Ukrainy misji, która oceni spełnienie przez Ukrainę warunków otrzymania kolejnej transzy. "Ale żadne decyzje nie są obecnie podjęte" – powiedział Gerry Rice, dodając, że rozmowy z ukraińskimi władzami na ten temat będą kontynuowane w ciągu najbliższych kilku tygodni. Natomiast prezydent Ukrainy Petro Poroszenko w wywiadzie dla Financial Times skrytykował wymagania MFW mówiąc, że międzynarodowi darczyńcy nie mogą dyktować Ukrainie, jakie ustawy powinna uchwalać, a wymogi MFW i Komisji Weneckiej odnośnie ustawy o sąd antykorupcyjny i wpływu organizacji międzynarodowych na powołanie sędziów naruszają Konstytucję Ukrainy. Zauważył również, że reformy w kraju są, ale niewiele Ukraińców jest w stanie poczuć ich efekt z powodu rosnących cen, dewaluacji i podwyższenia cen gazu na żądanie MFW.

Tymczasem Komisja Europejska zatwierdziła oficjalną propozycję dla Ukrainy w sprawie nowej pomocy makro finansowej w wysokości do 1 mld euro na wsparcie stabilizacji gospodarczej i reform strukturalnych. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis powiedział, że ta propozycja odzwierciedla zaangażowanie UE na rzecz solidarności z Ukrainą. Oferta nie wiąże się z pożyczką MFW, ale istnieją inne warunki wstępne. "Wszystkie płatności w ramach proponowanego programu, w tym pierwsza z nich, będą zależały od wdrożenia reform mających na celu wyeliminowanie luk w ukraińskiej gospodarce. Zawarte w Memorandum o wzajemnych porozumieniu, warunki te zawierają działania, które pozostały z poprzedniego programu i obejmują działania w celu wzmocnienia walki z korupcją" – zauważyli w Komisji Europejskiej. To prawda, że w przypadku finansowania program ten musi zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski – Ministerstwo Finansów Ukrainy spodziewa się tego w czerwcu. Zdaniem ministra finansów Ołeksandra Danyluka program ten będzie krótki i potrwa do 2019 r., ale głównym warunkiem przyznania środków na ten cel nadal jest postęp Ukrainy w programie MFW.

Ważnym wydarzeniem w krótkim tygodniu finansowym (ze względu na świętowanie Międzynarodowego Dnia Kobiet system bankowy pracował tylko 5-7 marca) jest znaczące wzmocnienie ukraińskiej waluty – w ciągu trzech dni kurs hrywny na rynku międzybankowym wzrósł od 26.61 do 26.04 hrywien za 1 dolar USA. Uczestnicy rynku przewidują, że po długim weekendzie hrywna ulegnie dalszemu wzmocnieniu dzięki dużej ilości zarobków eksportowych i kupnie hrywny na zakup krajowych obligacji skarbowych Ukrainy ze zwiększonym z powodu wzrostu stopy dyskontowej zyskiem, a niektórzy eksperci uważają możliwą stopę nawet na poziomie 25,5 hrywny za 1 dolar USA. Dla Narodowego Banku Ukrainy sytuacja ta jest dobrą okazją na uzupełnienie rezerw walutowych, które zostały zredukowane w ubiegłym miesiącu w wyniku spłaty zadłużeń zewnętrznych.

W zeszłym tygodniu na Ukrainie opublikowano również wiele wskaźników, które pokazują, że gospodarka ukraińska działa i rozwija się. Według Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy liczba milionerów podwoiła się w porównaniu z rokiem poprzednim – 742 osoby zadeklarowały dochód przekraczający 1 mln UAH. Według funduszu AVentures Capital, inwestycje w ukraińskie spółki działające w dziedzinie technologii informatycznych rosną. Zgodnie z danymi funduszu w 2017 r. zainwestowano w nie 265 mln USD, co stanowi 231%, czyli trzykrotnie więcej niż w 2016 r.

33 ukraińskich firm znalazło się w rankingu TOP-5000 najbardziej dynamicznych firm w Europie według magazynu Inc. Najwyższą (48.) pozycję z ukraińskich firm zajęła Sp. z o. o. "Judżyn" z rekordowym wzrostem 3395.91% i rocznym przychodem wynoszącym 17 milionów dolarów. Firma Trade Commodity zajęła drugie miejsce (267. miejsce w rankingu), z tempem wzrostu prawie 1500% i rocznym przychodem w wysokości 121,6 mln dolarów. Siedmiu Ukraińców weszło do corocznego rankingu najbogatszych ludzi na świecie amerykańskiego magazynu Forbes. Ukraina jest atrakcyjna dla rozwoju sieci komórkowych czwartej generacji – podczas drugiej aukcji sprzedaży technologii LTE na częstotliwości 1800 MHz budżet państwa otrzymał 5.434 mld hrywien, a całkowita zapłata za licencje 4G wyniosła prawie 7,9 mld hrywien. W ciągu ostatnich 7 lat Ukraina zwiększyła eksport zboża trzykrotnie: w 2017 r. 41,8 mln ton zbóż zostało wyeksportowanych z państwa. Według otwartej platformy danych Opendatabot, 35% właścicieli ukraińskich firm to kobiety, a udział kobiet-szefów w ukraińskich firmach wynosi około 30%.

Wasyl Sydorowicz

Artykuły powiązane