Tydzień 25-29 czerwca w gospodarce Ukrainy

Tydzień 25-29 czerwca w gospodarce Ukrainy
Wzrost w rankingu, iluzoryczny miliard od Europy i spadek wartości hrywny.

 

Główną wiadomością minionego krótszego tygodnia pracy było zwiększenie długoterminowych międzynarodowych ratingów kredytowych od agencji Standard&Poor's. Zgodnie z treścią komunikatu z 29 czerwca, agencja podwyższyła długoterminowe ratingi Ukrainy w skali krajowej z poziomu "uaBBB-" do "uaBBB".

Jednocześnie Standard&Poor's zauważa, że ratingi w skali krajowej uległy zmianie nie przez poprawę sytuacji gospodarczej w kraju, a … w związku z rewizją własnych kryteriów oceny. "Nasze ratingi Ukrainy wg międzynarodowej skali, a także ratingi wydań zobowiązań zadłużeniowych tego kraju w skali międzynarodowej nie zostały włączone do danych tej oceny" - czytamy w komunikacie agencji. Standard&Poor's przypomina, że jego rating kredytowy w skali krajowej – to opinia agencji o zdolności kredytowej emitenta lub instrumentu dłużnego w stosunku do innych emitentów i zobowiązań danego kraju, a celem prowadzenia tego rankingu jest zapewnienie lepszego określenia rankingu ryzyka kredytowego wewnątrz kraju.

Drugą ważną wiadomością w zeszłym tygodniu stało się ostateczne zatwierdzenie 1 mld euro pomocy makrofinansowej dla Ukrainy od Unii Europejskiej – 26 czerwca decyzję o tym podjęła Rada Unii Europejskiej. Ponieważ Parlament Europejski wcześniej zagłosował za wydzieleniem środków, decyzja ta stała się ostateczną. Ale to jeszcze nie oznacza, że te środki, przeznaczone na pokrycie potrzeb finansowych Ukrainy i wsparcie stabilizacji gospodarczej i programu reform strukturalnych, będzie w stanie natychmiast uzyskać ukraiński rząd. Staną się one jedynie podstawą do przygotowania memorandum o udzieleniu pomocy przez Komisję Europejską po konsultacjach z Radą UE, które powinno być ratyfikowane przez Radę Najwyższą Ukrainy. Nadanie środków pieniężnych w postaci kredytów preferencyjnych będzie możliwe tylko przy spełnieniu warunków, które zostaną określone w memorandum. Najważniejszy z nich – wznowienie współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, którego terminy na razie nie są znane. Chociaż w sprawach MFW nie spełniony jest tylko jeden warunek – ustalenie jednej ceny na gaz dla wszystkich kategorii konsumentów, do której rząd jeszcze nie jest gotowy. Kolejnym wymogiem może być automatyczne sprawdzanie wiarygodności elektronicznych deklaracji ukraińskich urzędników, przeciwko któremu występuje sporo pracowników sfery budżetowej. Natomiast konkretne warunki będą znane dopiero po przygotowaniu memorandum i jego przekazaniu do ukraińskiego parlamentu. Obecnie Ukraina liczy na przynajmniej pierwszą transzę tej pomocy do końca 2018 roku, jednak jak to będzie – czas pokaże.

Trzecią istotną gospodarczej wiadomością tygodnia stało się skonstatowanie przez Narodowy Bank Ukrainy spadku wartości ukraińskiej waluty – według jego informacji, od czasu jej wprowadzenia w 1996 roku i do 2018 roku hrywna ukraińska osłabła 14-krotnie. Jak poinformował na konferencji prasowej dyrektor departamentu ds. polityki pieniężnej NBU Wiktor Zajwenko, w porównaniu z 1996 rokiem siła nabywcza banknotu o nominale 1 hrywna wynosi 7 kopiejek, 5 hrywien - 36 kopiejek, 10 hrywien - 71 kopiejek. Taki spadek wartości narodowej waluty wyjaśniają w Narodowym Banku okresami kryzysowymi, którym towarzyszyły wybuchy dewaluacji i inflacji. W szczególności, większość swojej siły nabywczej hrywna straciła w okresach 1998-2000, 2004, 2008 i latach 2014-2015. Przy tym, jak podkreślają w Narodowym Banku, wzrostowi poziomu cen towarzyszyły zmiany w nominalnych i realnych dochodach ludności – średnia płaca w porównaniu z 1996 rokiem wzrosła ponad 50 razy, wzrósł również udział płatności bezgotówkowych. Biorąc pod uwagę spadek wartości hrywny, od lipca na Ukrainie weszły w życie nowe zasady rozliczeń gotówką, zgodnie z którymi w przypadku braku monet o małych nominałach sprzedawcy mają prawo zaokrąglić kwotę z faktury wg wprowadzanych przez Narodowy Bank przepisów. Wszystkie monety o drobnych nominałach pozostają środkami płatniczymi i mogą być bez ograniczeń przyjmowane do rozrachunków, ale stopniowo będą wycofywane z obrotu – Narodowy Bank postanowił nawet wprowadzić dodatkową opłatę za wydanie monet. Ponadto, będzie kontynuowane bicie monet o nominałach 10 i 50 kopiejek, a także monet 1,2,5 i 10 hrywien, które stopniowo zastąpią banknoty o tejże wartości.

Z innych wiadomości gospodarki ubiegłego, krótkiego tygodnia warto zwrócić uwagę przede wszystkim na informacje o majowym wzroście płac według danych Państwowej Służby Statystyki, realna płaca Ukraińców wzrosła w porównaniu do maja 2017 roku o 14%. W tym samym czasie nominalna płaca wzrosła w porównaniu z majem ubiegłego roku o 27,6%. Średnia nominalna płaca na Ukrainie w maju 2018 roku wynosiła 8725 hrywien, a najwyższą średnią pensję wśród regionów odnotowano w Kijowie – 13286 hrywien. Po raz pierwszy w ciągu ostatnich 4 lat obligacje miejscowej pożyczki wewnętrznej zostały rozmieszczone przez ukraińskie miasto – państwowy Oszczadbank z powodzeniem rozmieścił obligacje Lwowa na łączną kwotę 440 mln hrywien. Nominalna rentowność obligacji wynosi 17,89% w skali roku, okres obiegu – 3 lata. Otrzymane od samorządu środki zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury miasta. Ministerstwo Finansów Ukrainy poinformowało, że deficyt budżetu państwa w styczniu-maju 2018 roku wyniósł 9,2 mld hrywien. Dla porównania, w tym samym okresie ubiegłego roku w budżecie była nadwyżka na sumę 26,5 mld hrywien. W tym samym czasie dług publiczny Ukrainy w maju bieżącego roku zmniejszył się o 1%, czyli o 0,79 mld dolarów – do 76,26 mld USD. Według informacji Ministerstwa Finansów, zmniejszenie zadłużenia było spowodowane spłatą części zobowiązań i umocnieniem kursu hrywny. Według informacji Narodowego Banku zysk netto wypłacalnych banków w maju 2018 roku wyniósł 2,088 mld hrywien, podczas gdy w maju 2017 roku straty z działalności stanowiły 2,567 mld hrywien.

 

Wasyl Sydorowicz

Artykuły powiązane