Tydzień 23-27 lipca w gospodarce Ukrainy

Tydzień 23-27 lipca w gospodarce Ukrainy
Perspektywy MFW, optymistyczna inflacja i lekkość biznesu.

 

Głównymi wiadomościami życia gospodarczego Ukrainy w zeszłym tygodniu było pojawienie się osiągalnych perspektyw na wznowienie współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, dewaluacji hrywny na tle optymistycznych oczekiwań przedsiębiorstw dotyczących umocnienia się kursu waluty krajowej, zmniejszenie liczby skarg na prowadzenie działalności gospodarczej na Ukrainie i wejście państwa do TOP-10 krajów na świecie pod względem łatwości pracy dużych korporacji.

Pozytywna wiadomość o możliwości wznowienia kredytów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego na Ukrainie pojawiła się w środę, 25 lipca. Agencja Reuters cytowała nieujawnioną rzecznik MFW, która poinformowała, że Fundusz uznaje przyjęte przez ukraiński parlament ustawy o utworzeniu Sądu Antykorupcyjnego jako wykonanie jednej z kluczowych przesłanek do wznowienia Programu Rozszerzonego Finansowania. "Podstawy prawne dla funkcjonowania Wyższego Sądu Antykorupcyjnego będą odpowiadać zobowiązaniom władzy ukraińskiej w ramach programu z MFW, jak tylko zostaną przyjęte i podpisane ostatnie poprawki oraz nabiorą czynności" - powiedziała. Według rzecznika Funduszu, prowadzone są negocjacje dotyczące realizacji innych warunków programu współpracy z MFW, wśród których znalazły się: doprowadzenie cen na gaz do jednolitego rynku i poziomu zgodności budżetu państwa z parametrami programu współpracy z MFW.

Negocjacje w sprawie ceny na gaz są jednymi z najtrudniejszych dyskusji, które toczą się między MFW i ukraińską władzą. Podczas rozmów strona ukraińska zaproponowała kilka opcji kompromisowej formuły obliczania ceny na gaz dla społeczeństwa, które mogłyby złagodzić wpływ wzrostu cen na zwykłych Ukraińców, ale pozycja MFW w tej kwestii była i pozostaje sztywna i niezmienna. Na razie 26 lipca rząd Ukrainy swoim postanowieniem pozostawił bez zmian ceny na gaz dla ludności do 1 września 2018 roku, a p. o. minister finansów Ukrainy Oksana Markarowa w wywiadzie dla Bloomberg TV oświadczyła, że rząd i MFW "prowadzą konstruktywne dyskusje" tak w sprawie ceny na gaz, jak i względem zgodności z deficytem budżetowym. Według jej słów, wskaźniki wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku wyglądają lepiej niż w pierwszym kwartale, a pozytywna decyzja w tej sprawie zostanie osiągnięta w najbliższym czasie. "Robimy wszystko, aby to było szybciej" - powiedziała Oksana Markarowa i poinformowała, że Ukraina zachowuje plany wejścia na rynek euroobligacji w tym roku i uważnie trzyma rękę na pulsie.

Tymczasem w Radzie Stabilności Finansowej Ukrainy przypomnieli, że głównym ryzykiem dla stabilności systemu finansowego kraju jest opóźnienie kolejnej transzy finansowania z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, i zauważyli, że przewidziane przez Program Współpracy z MFW reformy są bardzo ważne dla stabilności makrofinansowej i dostępu do finansowania z MFW i innych międzynarodowych partnerów. Uwzględniając bieżącą sytuację makroekonomiczną w ogóle, Rada Stabilności Finansowej odnotowała przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego z początku roku, stabilną sytuację na rynku walutowym i spowolnienie tempa inflacji.

Natomiast w zeszłym tygodniu ukraińska waluta pomimo całkowitej ciszy biznesowej, odnotowała deprecjację w stosunku do waluty obcej. W ten sposób, na międzybankowym rynku walutowym kurs hrywny do dolara USA obniżył się z 26,45 hrywny za dolara w poniedziałek 23 lipca, do 26,77 hrywien za dolara na koniec handlu w niedzielę 27 lipca. Spadek kursu został spowodowany dużym popytem na walutę przez nadmiar płynności hrywny, spowodowaną spłatą obligacji wewnętrznej pożyczki skarbowej i zwrotu podatku od wartości dodanej. Powtarzające się procesy na rynku międzybankowym, miały praktyczne odbicie na podobny spadek kursu hrywny także na rynku gotówkowym. Ciekawe, że dewaluacja hrywny wystąpiła na tle optymistycznych nastrojów ukraińskiego biznesu – według sondażu przeprowadzonego wśród szefów ukraińskich przedsiębiorstw przez Narodowy Bank Ukrainy ogłoszonego 25 lipca, przedsiębiorcy oczekują osłabienia dewaluacji procesów i niskiej inflacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zgodnie z wynikami ankiety, wzrost cen konsumpcyjnych oczekuje się na poziomie 9,6% wobec 11% według danych sondażu z pierwszego kwartału. Część respondentów, która przewiduje wzrost cen konsumpcyjnych o ponad 12%, zmniejszyła się w pierwszym kwartale z 40,1% do 30,9%. A co kursów, jeśli w pierwszym kwartale biznes przewiduje kurs walutowy za rok na poziomie 29,53 hrywien za dolara, to według sondażu drugiego kwartału prognoza kursu walutowego za rok umocniła się do 28,63 hrywien za dolara, a część respondentów oczekujących deprecjacji hrywny spadła z 86,3% do 78,3%. Większość respondentów tego badania przewiduje, że kurs hrywny do dolara w ciągu kolejnych 12 miesięcy będzie w granicach 26-29 hrywien za dolara.

Kolejną pozytywną wiadomością z ukraińskiego życia gospodarczego stało się zmniejszenie ilości skarg na warunki prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie. Według informacji Rady Rzecznika Biznesowego, w drugim kwartale złożono zaledwie 411 skarg od ukraińskiego biznesu. "Już drugi kwartał z rzędu dostajemy mniej skarg od firm, i to pozytywny trend. Liczba wniosków spadła prawie we wszystkich przedmiotach skarg. Wraz z tym liczba skarg za drugi kwartał bieżącego roku jest o 73% większa niż w drugim kwartale 2017 roku", - powiedział ukraiński rzecznik biznesowy Algirdas Szemeta. 81% składających zażalenia to ukraińskie spółki, po spadku w ostatnim kwartale udział dużych firm wśród składających skargi wzrósł do 28%. 62% wniesionych skarg dotyczyło zagadnień podatkowych, przy czym liczba skarg z tego powodu zmniejszyła się o 41% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Przedsiębiorcy rzadziej skarżyli się na wszczynanie postępowań karnych, administrowanie VAT-u i składanie raportów podatkowych. Zwiększyła się tylko liczba skarg dotyczących kontroli podatkowych. 16% skarg dotyczyło działań organów ścigania, 7% skarg skierowane było na działania państwowych regulatorów.

Wielki biznes jest łatwiej prowadzić na Ukrainie. Potwierdziła to firma doradcza TMF, która w zeszłym tygodniu opublikowała ranking trudności prowadzenia działalności gospodarczej dla dużych korporacji The Compliance Complexity Index 2018. Ukraina zajęła w tym rankingu 79 miejsce z 84. A to oznacza, że w rzeczywistości Ukraina znajduje się na szóstym miejscu pod względem łatwości prowadzenia biznesu przez duże korporacje – łatwiej dużym firmom żyje się tylko w Nikaragui (5 miejsce), Hondurasie (4), Curacao (3), Danii (2) i Irlandii (1. miejsce pod względem lekkości). Najtrudniej dużemu biznesowi pracuje się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Chinach, Argentynie i Malezji. Równocześnie w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej krajów na świecie BDO International Business Compass 2018, stworzonym przez firmę BDO i Hamburski Instytut Gospodarki Światowej, Ukraina podniosła się w ciągu roku o 3 pozycje i zajęła 131. miejsce, a w rankingu wykorzystania zasobów – 82. miejsce. Wzrost pozycji Ukrainy w tym rankingu odbył się po ubiegłorocznym spadku i świadczy o pozytywnych zmianach w rozwoju gospodarczym i społecznym kraju.

Z innych wiadomości gospodarczych ubiegłego tygodnia warto zwrócić uwagę przede wszystkim na informacje związane z naszymi wcześniejszymi publikacjami. Po zakończeniu sytuacji z zaprzestaniem produkcji ciekłego chloru, który groził poważnym niedoborem wody pitnej w całej Ukrainie, cena chloru, który produkuje przedsiębiorstwo "Dniproazot" na monopolistycznych warunkach, wzrosła trzykrotnie – z 10400 do 33000 hrywien za tonę. Pojawiły się nowe okoliczności w sprawie „wynajmu pracowników" przeciwko firmie "Promotion Outsourcing" i "Promotion Staff", które specjalizują się w dostarczaniu dużym firmom pracowników – adwokaci i kierownictwo tych firm uważa tę sytuację za nacisk na biznes. Wyjaśniając swoje stanowisko tym, że jak się okazało, sprawa przeciwko tym firmom nie istnieje, a dostęp do dokumentów sąd udzielił w innym postępowaniu karnym, która nie dotyczy ani tych dwóch firm, ani ich klientów, a jej przedmiotem jest zawyżanie kosztów programów przy zwrocie podatku VAT. Przypomnijmy, że wśród oskarżonych w tej sprawie, wg wersji służby prasowej prokuratury, miały być duże międzynarodowe firmy, wśród których: "Huawei Ukraina", "Samsung Electronics Ukraina", "Kyivstar", "Nowa Poszta", "Dupont-Ukraina", "Kimberly Clark Ukraina" i wiele innych. Z innych wydarzeń godnych uwagi, warto wspomnieć o opóźnieniu z wypłatą emerytur, która wydarzyła się z powodu zmniejszenia zboru jedynej składki na ubezpieczenie społeczne, oraz kolejnej sprawie karnej o uchylanie się od płacenia podatków, która została wszczęta przez Państwową Służbę Fiskalną przeciwko jednej z dużych firm z branży IT. Nazwa firmy przeciwko której wszczęto postępowanie, nie została ujawniona.

 

Wasyl Sydorowicz

Artykuły powiązane