Jak rozwiązać problem pozwoleń na tranzyt towarów przez Polskę

Jak rozwiązać problem pozwoleń na tranzyt towarów przez Polskę
W grudniu 2018 roku w Kijowie odbyło się ósme posiedzenie polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. transportu.

Na posiedzeniu strony omówiły najważniejsze kwestie dwustronnej współpracy, a mianowicie: podpisaną w 2015 roku umowę między rządami Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu pożyczki na warunkach pomocy wiązanej oraz kwestie o zwiększeniu limitu zezwoleń na międzynarodowe przewozy samochodowe.

Uprawnienia do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego

W październiku 2018 roku, podczas posiedzenia ukraińsko-polskiej Komisji Mieszanej osiągnięto porozumienie o współpracy w roku 2019. Strony wstępnie porozumiały się wymienić się 160 tys. pozwoleniami, jednak jest to za mało dla ukraińskich przewoźników. Ukraina potrzebuje 260 tys. pozwoleń w celu zapewnienia efektywnej pracy w zakresie transportu. Z nich tylko 120 tys. potrzebne jest dla przejazdów tranzytowych.

Zgodnie z artykułem 5 (wolność tranzytu) porozumienia ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu, powinna istnieć wolność tranzytu przez terytorium każdej strony na trasach najbardziej odpowiednich dla międzynarodowego tranzytu, dla przewozów tranzytowych na terytorium innych stron lub z terytoriów innych stron. Ważne jest, aby zrozumieć, że w momencie podpisania Umowy o stowarzyszeniu między Ukrainą i UE z Polską został wprowadzony limit przydziału uprawnień do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego w wysokości 200 tys., a także na prośbę każda strona mogła otrzymać zagwarantowane 60 tys. dodatkowych uprawnień.

Strona polska oczekiwała, że przy ograniczeniu wydawania zezwoleń nastąpi zmniejszenie ruchu ukraińskich przewoźników, a to automatycznie spowoduje wzrost korzystania z usług polskich przewoźników. Jednak oczekiwania te się nie sprawdziły.

Polscy przewoźnicy nie chcą jeździć na Ukrainę z powodu dużych przestojów na granicy w terminalach celnych, niskiego poziomu serwisu technicznego i niskich stawek za przewóz towarów.

W rezultacie doprowadziło to do rzeczywistych strat produkcyjnych części polskiej gospodarki i innych krajów UE. Ponadto, na podstawie wyników negocjacji ukraińskiego ministra infrastruktury Wołodymyra Omelana, Niemcy zgodziły się wydzielić dodatkową kwotę 20 tys. zezwoleń.

Na podstawie wyników negocjacji Ukraina otrzymała dodatkowo 2 tys. polskich uprawnień na ten rok, żeby nie było kłopotów przy przekraczaniu granicy. Jest nadzieja, że w przyszłym tygodniu podczas negocjacji przewoźników samochodowych i ministrów infrastruktury w Warszawie kompromis zostanie znaleziony.

Następna kwestia to umowa o udzieleniu kredytu. Realizacja projektów budowlanych na podstawie umowy odbywać się będzie z wykorzystaniem modelu „Projektowanie – Budowa”.

Kwota kredytu nie przekracza 100 mln euro, z czego 68 mln euro przeznaczono Ukrawtodorowi.

Okres kredytowania: 30 lat
Odroczenie raty kredytu i odsetek za korzystanie z 5 lat
Odsetek za korzystanie z kredytu: 0,15%

Według przeprowadzonego dofinansowania Ministerstwa Finansów Ukrainy dla realizacji projektu według programu budżetowego „Rozwój przygranicznej infrastruktury drogowej na granicy ukraińsko-polskiej na rok 2018” przewidziano 50 mln zł zwrotu podatku VAT.

Na dziś ministerstwo jest na ostatnim etapie negocjacji dokumentów. Po uzgodnieniu zostanie wysłane oficjalne zatwierdzenie kontraktów w ramach realizacji umowy, co z kolei pozwoli przystąpić do wykonywania prac w zakresie projektowania i remontu 2019.

Należy zauważyć, że na podstawie wyników wizyty polskiej delegacji w Kijowie podpisano protokół i oświadczenie o zamiarze dalszej współpracy między ministrami infrastruktury Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej, ukierunkowanej na tworzenie nowych połączeń między oboma krajami.

Współpraca z Polską jest dla nas bardzo ważna. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie i pracujemy nad przyszłymi projektami infrastrukturalnymi. Oświadczenie o zamiarze dalszej współpracy, które zostało podpisane, przewiduje współpracę przy rozbudowie systemu kolejowych przewozów pasażerskich między Ukrainą i Polską, w szczególności przywrócenie połączenia kolejowego na kierunku Przemyśla – Malhowice – Niżankowice, wprowadzenie regularnego pasażerskiego połączenia kolejowego między Lwowem i Lublinem.

Polska jest naszym strategicznym partnerem w rozwoju nowych korytarzy transportowych na kierunku Azja – Europa – Azja, szczególnie Międzynarodowej Transkaspijskiej Trasy Transportowej, a także kierunku południe-zachód. Realizujemy już projekty, które przyczyniają się do zjednoczenia UE z Ukrainą z kontynuacją na kraje Azji, w szczególności w ramach ViaCarpatia i TEN-T. Ukrawtodor w ramach tych inicjatyw już realizuje projekt GO-Highway, który połączy porty Morza Bałtyckiego i Czarnego.

 

Wiktor Dowhań

wiceminister infrastruktury ds. integracji europejskiej

 

Źródło: NV.ua

Artykuły powiązane