Tydzień 10-16 grudnia w gospodarce Ukrainy

Tydzień 10-16 grudnia w gospodarce Ukrainy
Konkrety od MFW, niezmienna stopa dyskontowa, chińskie karty i sukcesy startupów.

 

Najważniejszymi wiadomościami minionego tygodnia w ukraińskiej gospodarce były: określenie konkretnej daty rozpatrzenia przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy wydzielina Ukrainie nowego programu stand-by i przekazania tak oczekiwanej transzy kredytu; decyzja Narodowego Banku o utrzymaniu wartości stopy dyskontowej; zawarcie umowy z chińskim UnionPay o wypuszczeniu kart płatniczych krajowego systemu płatniczego "Prostir", a także sukcesy dwóch ukraińskich startupów z branży IT, które otrzymały zachodnie inwestycje.

Kwestia udzielenia Ukrainie kredytu MFW wg nowego programu stand-by będzie rozpatrywana już w najbliższy wtorek, 18 grudnia. Według upublicznionego w zeszłym tygodniu kalendarza posiedzeń funduszu, w tym dniu rada dyrektorów MFW omówi nowy program współpracy z Ukrainą i anulowanie tak i nie zrealizowanego poprzedniego programu rozszerzonego finansowania. Przypomnijmy, że obecnie działający program rozszerzonego finansowania został wykonany tylko w połowie z powodu niewywiązania się Ukrainy z kluczowych warunków funduszu niezbędnych do kontynuowania współpracy, a jego okres kończy się w marcu 2019 roku. MFW i rząd Ukrainy porozumiały się o uruchomieniu nowego programu po wykonaniu dwóch kluczowych warunków – rewizji taryf na gaz i ciepło oraz przyjęcie zrównoważonego budżetu państwa na rok 2019.

Na chwilę obecną oba warunki zostały spełnione przez ukraińskie władze, które obecnie liczą na pozytywną decyzję i środki. W szczególności, prezes Narodowego Banku Ukrainy Jakiw Smolij powiedział dziennikarzom, że "ukraińska kwestia" powinna być rozwiązana pomyślnie podczas obrad rady dyrektorów MFW, a otrzymana transza trafi na Ukrainę natychmiast po decyzji, jednak do Bożego Narodzenia – 25 grudnia. Dokładna kwota transzy, która może być wydzielona Ukrainie na razie nie jest znana. "Oczekujemy transzy w zakresie od 1,4 do 1,9 mld dolarów. To takie wstępne prognozy, a ostateczna liczba będzie znana po posiedzeniu rady dyrektorów MFW 18 grudnia" - powiedział Jakiw Smolij.

Pozytywne prognozy szefa Narodowego Banku Ukrainy pośrednio potwierdza jeszcze jedno zdarzenie, które miało miejsce w zeszłym tygodniu – 11 grudnia Unia Europejska przekazała Ukrainie pierwszą transzę w wysokości 500 mln euro w ramach nowego programu pomocy makrofinansowej. Środki te zostały przeznaczone 30 listopada na podstawie ratyfikowanego w listopadzie przez ukraiński parlament memorandum i podpisanej przez rząd umowy kredytowej na łączną kwotę 1 miliarda euro. Początkowo, podstawowym warunkiem zapewnienia środków było wznowienie programu współpracy z MFW, ale środki zostały przyznane bez oczekiwania na to wydarzenie. Ponadto, wraz z nową transzą, która została przeznaczona Ukrainie w 2014 roku pomoc z Unii Europejskiej wzrosła do 3,3 mld euro – jest to największa ilość środków udzielona przez UE dla kraju, który nie jest jej członkiem. "Unia Europejska kontynuuje swoją aktywną działalność na Ukrainie i wsparcie dla jej narodu" - powiedział, komentując otrzymanie środków, na swoim Twitterze przewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis. Z kolei prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oświadczył, że Ukraina jest gotowa do dalszych kroków w celu otrzymania drugiej transzy pomocy makrofinansowej, udzielanej w celu wsparcia reform strukturalnych. "Wykonaliśmy wszystkie 6 warunków do otrzymania pierwszej transzy. Ukraina jest zdecydowana iść dalej w kontekście agendy reform", - oświadczył on.

Drugą wiadomością pod względem ważności dla życia gospodarczego Ukrainy w zeszłym tygodniu była decyzja zarządu Narodowego Banku Ukrainy utrzymania stopy dyskontowej i pozostawienia jej na stabilnie wysokim poziomie 18% w skali roku. "Aktualne i prognozowane warunki monetarne są wystarczająco sztywne, aby zapewnić obniżenie inflacji do średniookresowego celu 5% w 2020 roku" - powiedział, komentując decyzję banku, szef NBU Jakiw Smolij. Wśród zagrożeń dla inflacji NBU nazywa dalszą presję na ceny ze strony znacznego popytu konsumpcyjnego, pogorszenie oczekiwań na tle wdrażania nowego cyklu politycznego, ryzyko geopolityczne, które może prowadzić do zmniejszenia przychodów ze sprzedaży eksportowej, oraz przewidywane ochłodzenie światowej gospodarki. Kolejną prognozowaną decyzją Narodowego Banku stało się przedłużenie okresu ważności wymagania obowiązkowej sprzedaży 50% obrotów dewizowych przedsiębiorstw do 6 stycznia 2019 r. – daty, po której na Ukrainie zostanie wprowadzony kolejny etap liberalizacji zasad operacji walutowych zgodnie z uchwaloną nową ustawą "O walucie".

Jeszcze jednym ważnym wydarzeniem dla gospodarki było podpisanie umowy pomiędzy Narodowym Bankiem Ukrainy a chińskim międzynarodowym systemem płatności UnionPay o emisji kart płatniczych z funkcją tzw. cobaging z narodowym ukraińskim systemem płatności »Prostir«". Jest to porozumienie, które podpisał 10 grudnia w Pekinie prezes NBU Jakiw Smolij i dyrektor generalny UnionPay International Cai Jianbo, pozwalające kartom płatniczym narodowego systemu "Prostir", które obecnie działają na Ukrainie, stać się międzynarodowymi. "Dzięki szerokiej globalnej sieci akceptacji kart UnionPay użytkownicy kart cobaging będą mogli wypłacać gotówkę w bankomatach i płacić za towary i usługi na całym świecie" – poinformowano w NBU po podpisaniu umowy. Zawarta umowa nie przewiduje zobowiązań finansowych stron, a wydanie karty w jej ramach rozpocznie się po osiągnięciu porozumień o emisji kart z zainteresowanymi bankami. Przypomnijmy, że UnionPay otrzymała pozwolenie na pracę na Ukrainie 12 listopada i stała się czwartym międzynarodowym systemem płatności, który działa w tym państwie.

Z innych nowości życia gospodarczego Ukrainy ubiegłego tygodnia warto zwrócić uwagę na dane o dalszym spowolnieniu inflacji – według danych Państwowej Służby Statystyki, w listopadzie inflacja na rynku konsumpcyjnym spowolniła do 1,4% w porównaniu z 1,7% w październiku, a od początku roku i 10 miesięcy ceny wzrosły o 8,9%. Najbardziej – o 9,1% - podrożały warzywa. Wzrost taryf na mieszkania, wodę, prąd, gaz i inne rodzaje paliwa osiągnął 6,1%. Ukraińcy zaczęli więcej kupować waluty, w listopadzie ilości zakupu waluty wzrosła z 900,6 miliona dolarów do 1,01 mld dolarów, a wielkość sprzedaży spadła o 124,1 mln dolarów w porównaniu z październikiem i wyniosła 918,2 miliona dolarów. W ten sposób, czysty zakup waluty obcej przez społeczeństwo wyniósł 90,5 miliona dolarów. Na Ukrainie złożyła się trudna sytuacja z zabezpieczeniem emerytalnym – jak powiedział dziennikarzom prezes Funduszu Emerytalnego Ukrainy Jewhen Kapinus, dziś na Ukrainie na 10 pracujących osób przypada 11 emerytów, przez co wykonanie obietnicy o corocznej waloryzacji emerytur i rent, bez dyferencjacji podatków i składek na ubezpieczenia społeczne będzie nierealne. Miniony tydzień przyniósł wieści o kolejnym sukcesie ukraińskich firm. Finansowy startup YayPay z siedzibą w Kijowie, który pomaga przedsiębiorstwom optymalizować procesy finansowe poprzez śledzenie wszystkich rachunków, przypominanie klientom o płatnościach, prognozowanie przepływów pieniężnych, otrzymał 8,3 miliona dolarów od grupy międzynarodowych funduszy inwestycyjnych venture capital. Amerykańska firma Snap, do której należy popularny komunikator Snapchat, sfinalizowała zakup odeskiego startupu Teleport, który powstał rok temu z inicjatywy 20-letniego mieszkańca Odessy Władysława Urazowego, który opracował technologię rozpoznawania obiektów na zdjęciach i wideo, na podstawie którego została napisana aplikacja zmieniająca kolor włosów osób na zdjęciach. Według informacji portalu liga.net powołując się na własne źródła, firma została zakupiona za około 8 milionów dolarów, a jej ex-właściciel wraz z zespołem najlepszych programistów przeniósł się do centrów Snapchat w Los Angeles i Londynie, gdzie będą udoskonalać technologię.

 

Wasyl Sydorowicz

Artykuły powiązane