Tydzień 22-26 sierpnia w gospodarce Ukrainy

Tydzień 22-26 sierpnia w gospodarce Ukrainy
Odłożenie współpracy z MFW, swobodny kurs, rentowność przedsiębiorstw, wynagrodzenia „w kopertach” i rewizja prognoz.

Sformułowane wcześniej prognozy o tym, że kwestia współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym dla Ukrainy zostaje odłożona na czas nieokreślony, znalazły swoje potwierdzenie już na początku ubiegłego tygodnia. W harmonogramie posiedzeń rady dyrektorów MFW do 31 sierpnia, opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej funduszu, jest dyskusja na temat współpracy z Jordanią, Gwineą Równikową i Serbią, ale brak jakiekolwiek wzmianki o ocenie reform, które prowadzi ukraiński rząd w ramach współpracy z funduszem.

W ten sposób, pomimo zadeklarowanych wcześniej optymistycznych oświadczenie ukraińskich urzędników o szybkim uzyskaniu transzy MFW już w końcu lipca i do końca sierpnia, wszystko odbyło się według wspomnianego w poprzednim podsumowaniu listu szefa misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rona van Roodena do ukraińskiego rządu, w którym ostrzegł, że niezrealizowanie uruchomienia elektronicznego deklarowania stanu majątkowego urzędników jest niewykonaniem zobowiązań Ukrainy wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego, i wezwał władzę do niezwłocznego naprawienia błędów w systemie i uruchomienia go w pełnowartościowym trybie. Sądząc po działaniach ukraińskich władz, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu, pewna „praca nad błędami” jest już w toku – 22 sierpnia Krajowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji zamknęła dostęp do systemu e-Deklaracji, który pracował w trybie testowym, i podała do publicznej wiadomości oficjalne i zarejestrowane w Ministerstwie Sprawiedliwości rozwiązanie, zgodnie z którym e-Deklaracja będzie działać w pełnym zakresie od 1 września, osoby deklarujące, które złożyły deklaracje w czasie testowej eksploatacji, będą miały 7 dni na korektę informacji, a nowi użytkownicy będą musieli dodatkowo uzyskać nowe osobiste klucze i certyfikaty elektronicznego podpisu cyfrowego. Biorąc pod uwagę wszystkie perypetie, które miały miejsce wokół tego systemu, chyba lepiej będzie nie starać się przewidywać lub komentować to rozwiązanie, a doczekać się 1 września i zobaczyć, jak to wszystko zadziała.

Tymczasem w zeszłym tygodniu na międzybankowym rynku walutowym trwał planowy spadek kursu hrywny w stosunku do dolara amerykańskiego. Jeśli w poniedziałek, 22 sierpnia, dolar sprzedawano za 25,33 hrywny, to na koniec tygodnia amerykańską walutę można było kupić już za 25,48 hrywny za dolara. Na rynku gotówkowym dolar amerykański stabilnie kosztował 26,1 hrywny. Narodowy Bank Ukrainy uważa, że wahania kursu walutowego odbywają się w ramach dopuszczalnych granic – jak poinformował w piątek, 26 sierpnia, zastępca przewodniczącego NBU Jakiw Smolij , Narodowy Bank nie planuje żadnych interwencji i innych środków wpływu na kurs. W tym samym czasie zauważył, że NBU w dalszym ciągu monitoruje formowanie się kursu hrywny w trybie strategii inflacyjnej i jest gotowy do wygładzenia ostrych wahań.

Co prawda, były w zeszłym tygodniu i pozytywne wiadomości. Tym samym, według danych Państwowej Służby Statystyki, ukraińskie duże i średnie przedsiębiorstwa w pierwszym półroczu 2016 roku stały się rentowne ­– w styczniu-czerwcu ich wynik finansowy był dodatni i wyniósł 62,9 mld hrywien, podczas gdy w analogicznym okresie 2015 roku poniosły straty w wysokości 224,5 mld hrywien. Zyski przedsiębiorstw za pierwsze półrocze 2016 roku wzrosły o 9,2% do 187,2 mld hrywien, a straty zmniejszyły się 3,2 raza w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku – do 124,2 mld hrywien. W lipcu bieżącego roku zwolnił spadek produkcji przemysłowej, zmniejszył się o 0,2% w porównaniu do lipca 2015 roku.

Natomiast wzrósł udział wynagrodzeń „w kopertach”. Według informacji Państwowej Służby Fiskalnej, 60,6% firm, skontrolowanych przez organizację w pierwszym półroczu bieżącego roku, nie spełniało wymogów prawa podatkowego w odniesieniu do kompletności naliczeń wynagrodzeń swoim pracownikom, i na podstawie wyników tych kontroli do budżetów zostało dodane prawie 340 mln podatków i opłat. Wyjawiono również ponad 92 tysiące pracowników, których praca była wykonywana bez odpowiednich umów, i ponad 32 tysiące obywateli, którzy zajmowali się biznesem bez rejestracji państwowej.

Wszystko to, a także najwidoczniej, nadmierna aktywność służb monitoringowych w zakresie kontroli i rewizji biznesu, która zmusiła kierownika inwestycyjnego IT holdingu KM Core Jewhena Utkina spotkać się 26 sierpnia z prezydentem Petrem Poroszenko, aby zwrócić uwagę do problemu zmasowanych i nie zawsze uzasadnionych kontroli w przedsiębiorstwach, zmusiły ekspertów Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu skorygować prognozę wzrostu ukraińskiej gospodarki. Tym samym, w nowym konsensusie prognozy ministerstwa za sierpień, wzrost gospodarczy w tym roku wyniesie 1%, a prognozy rozwoju na lata 2017 i 2018 poprawiono odpowiednio do 2,9% i 3,6%. Zgodnie z rewizją prognoz, ceny konsumpcyjne w 2016 roku średnio wzrosną o 14%, a w 2017 i 2018 roku inflacja wyniesie odpowiednio 10,9% i 6,9%. Kluczowymi wewnętrznymi zagrożeniami dla gospodarki w tym roku eksperci nazwali niedostateczną szybkość przeprowadzenia reform, niską wypłacalność realnego sektora i niską aktywność kredytową banków, a wśród zewnętrznych czynników ryzyka – nieuzyskanie transzy MFW, niedobór finansowania zagranicznego i zmniejszenie możliwości dostępu do międzynarodowych rynków kapitałowych.

 

Wasyl Sydorowicz  

Artykuły powiązane