Tydzień 3-7 października w gospodarce Ukrainy

Tydzień 3-7 października w gospodarce Ukrainy
"Antykorupcyjna mobilizacja" MFW, reforma podatkowa, powrót inflacji i ożywienie rynku samochodowego.

Ubiegły tydzień w ukraińskiej gospodarce był interesujący tak ze względu na publikację pełnego tekstu aktualizacji memorandum o współpracy między Ukrainą i Międzynarodowym Funduszem Walutowym, jak i wysokiej oceny tej współpracy ze strony MFW. 7 października dyrektor europejskiego departamentu MFW Paul Thomsen na konferencji prasowej w Waszyngtonie powiedział, że Fundusz wysoko ocenia makroekonomiczną sytuację na Ukrainie i przeprowadzone przez rząd projekty, ale podkreślił, że kluczowym warunkiem kontynuowania współpracy powinna być walka z korupcją, którą warto przyspieszyć.

Według Paula Thomsena, Ukraina osiągnęła znaczny postęp w poprawie sytuacji gospodarczej. "Wszystko to stało się możliwe dzięki środkom przyjętym ze strony ukraińskiego rządu - chodzi o korektę budżetu, przejście do elastycznego formowania kursu, a także wyrównania cen na energię. Wszystkie te środki stabilizowały sytuację makroekonomiczną i dziś możemy powiedzieć, że wzrost wraca na Ukrainę", - powiedział dyrektor europejskiego departamentu MFW. Podkreślił również, że MFW jest ogólnie zadowolony z działań, które podejmuje Ukraina w walce z korupcją - w szczególności uruchomienie systemu e-Deklaracji, jednak uważa, że tempo reform może być znacznie wyższe. "Walka z korupcją to kluczowe wyzwanie dla rządu ukraińskiego. Oczekujemy od niego mobilizacji w tym kierunku. Wydaje mi się, i przywódcy kraju zdają sobie sprawę, że od sukcesu w tej sferze zależy w dużej mierze dalsze wsparcie dla Ukrainy", - powiedział Paul Thomsen.

Już w drugiej połowie października MFW planuje sprawdzić, jak idą reformy – właśnie wtedy, według ukraińskiego ministra finansów Ołeksandra Danyluka, do Kijowa przybędzie kolejna misja funduszu w celu inspekcji realizacji przez Ukrainę warunków Programu Rozszerzonego Finansowania. Jego zdaniem, dialog z Funduszem odbywa się na bieżąco, w tym odnośnie projektu budżetu państwa na rok 2017, który został wysłany do MFW w celu zapoznania się i już otrzymał komentarze ekspertów Funduszu. Cena pytania– nie tylko kolejna transza MFW 1,3 mld dolarów, która musi być przekazana do końca roku. Zgodnie z odnowionym grafikiem finansowania, który zawiera w upublicznionych materiałach drugiej kontroli programu EFF, w przyszłym roku Ukraina ma szansę otrzymać od MFW prawie 5,4 mld dolarów. Wydzielanie środków planowane jest co kwartał na podstawie wyników spełniających kryteria efektywności: największa transza planowana jest w pierwszym kwartale 2017 roku - ponad 1,986 mld dolarów, po czym rozmiar dwóch następnych transz zostanie zmniejszony do 1,33 mld dolarów, a pozostałych pięciu - do 735 mln dolarów. MFW podaje, że z uwzględnieniem wzajemnych płatności przez Kijów na rachunek obsługi długu, czyste finansowanie ze strony MFW w 2016 roku jest możliwe w wysokości 2,3 mld dolarów, a w 2017 roku - 4,5 mld dolarów, w 2018 roku - 0,9 mld dolarów. Ale to wszystko jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie zaplanowane reformy i zobowiązania wobec MFW będą wykonywane, a te same materiały świadczą, że Ukraina już naruszyła harmonogram realizacji zobowiązań, które podjęła się wykonać do końca września.

Drugim ważnym wydarzeniem ubiegłego tygodnia, tak dla współpracy z międzynarodowymi wierzycielami, jak i dla kształtowania pozytywnego klimatu inwestycyjnego stało się zatwierdzenie przez ukraiński rząd projektu zmian w Ordynacji podatkowej, które według słów premiera Wołodymyra Hrojsmana, skierowane są na „odszarzenie” gospodarki i mają na celu zapewnić wzrost gospodarczy. Przedstawiając projekt na posiedzeniu rządu w dniu 5 października, minister finansów Danyluk podkreślił, że dokument rozwiązuje problem korupcji, upraszcza system podatkowy i obniża nacisk na biznes, ponieważ zmienia podejście do administracji podatków – w szczególności, zostanie wprowadzony jeden rachunek do zbierania wszystkich podatków w skali kraju, w pełni funkcjonalny elektroniczny gabinet podatnika, a także zlikwidowano policję podatkową. Aby zachęcić do inwestycji, rząd proponuje wprowadzić przepisy przyspieszonej amortyzacji, a także ulgi podatkowe na 5 lat dla nowoutworzonych przedsiębiorstw. Co prawda, nowy projekt ustawy nie odpowiada na pytanie, co będzie z uproszczonym systemem opodatkowania – Ministerstwo Finansów obiecało go nie likwidować, ale MFW uważa inaczej. Zdaniem ekspertów Funduszu, działający model uproszczonego systemu pozostaje niewystarczającym, a dalsze jego reformy mogą przynieść państwu dodatkowe dochody w wysokości 1% Produktu Krajowego Brutto. Zlikwidować uproszczony system dla przedsiębiorstw proponuje strategiczna grupa doradców ds. wspierania reform na Ukrainie, na czele z Leszkiem Balcerowiczem i Ivanem Miklosem. Zdaniem Iwana Miklosa, taki system jest "źródłem patologii", i dlatego trzeba go zostawić wyłącznie dla małych przedsiębiorców. Wszystko to oczywiście jest prawdą, ale realna sytuacja z biznesem na Ukrainie mówi o tym, że zlikwidować uproszczony system można tylko po maksymalnym uproszczeniu administrowania zwykłych podatków. Czy odbędzie się to uproszczenie dzięki reformie podatkowej-2016 – trudno powiedzieć, ponieważ zatwierdzony przez rząd projekt ustawy został przekazany do przedyskutowania w Krajowej Radzie Reform. Pożyjemy – zobaczymy.

Z innych wydarzeń minionego tygodnia warto zauważyć informację o tym, że na Ukrainę wróciła inflacja. Według danych Państwowej Służby Statystyki, ceny na rynku konsumentów we wrześniu tego roku wzrosły o 1,8%. Ceny żywności wzrosły o 0,3-3,5%, odzież i obuwie – o około 10%, a usługi komunalne – o 3,7%. Tymczasem MFW w swoim raporcie, który został opublikowany 3 października, poprawił prognozę inflacji na Ukrainie na koniec 2016 r. do 13% z 15,1%. Istnieją pozytywne wiadomości i w sferze regulacyjnej – weszła w życie rządowa uchwała o zniesieniu wymogu obowiązkowej rejestracji i przerejestrowywania inwestycji, uchwalona w celu realizacji odpowiedniej ustawy, a parlamentarny komitet ds. budżetu zatwierdził projekt ustawy o zniesieniu z dniem 1 stycznia 2017 roku 2% składki na Fundusz Emerytalny pobierany z transakcji podczas zakupu waluty obcej, która wyrówna wartość waluty na oficjalnym i "czarnym" rynku.

Pozytywne wiadomości były w zeszłym tygodniu w systemie bankowym. Narodowy Bank Ukrainy podkreślił stabilną tendencję do wzrostu wolumenu depozytów w ukraińskich bankach, pomimo stałego spadku oprocentowania depozytów. Jak 6 października poinformował dyrektor departamentu stabilności finansowej NBU Witalij Wawryszczuk, przez 8 miesięcy bieżącego roku środki społeczeństwa w bankach wzrosły o 4,8% w walucie narodowej i o 1,9% w walutach obcych, podczas gdy od początku roku oprocentowanie 12-miesięcznych depozytów osób fizycznych zmniejszyło się o 2,7 punktu procentowego – do 18,6% rocznych w lokalnej walucie i na 2.p. do 6,2% rocznych w dolarach amerykańskich.

Pod koniec ubiegłego tygodnia poinformowano o jeszcze jednej dobrej wieści z rynku motoryzacyjnego. Według stowarzyszenia "Ukrawtoprom", za wrzesień na Ukrainie zarejestrowano prawie 10400 samochodów, przy czym 35% z nich, albo więcej niż 3680 to samochody, które były w użytkowaniu. Bardzo istotny jest wzrost liczby pierwotnych rejestracji samochodów używanych - w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku wzrosła o 73%, a w porównaniu do sierpnia 2016 roku – 10-krotnie. Prawdopodobną przyczyną takiego wyniku była ustawa o istotnym obniżeniu podatku akcyzowego na samochody importowane dla osobistych potrzeb, która weszła w życie z dniem 1 lipca. Wynik ten wyraźnie pokazuje pozytyw od reform – bo i Ukraińcom tutaj dobrze, bo mogą legalnie i bez "układów" przywieźć sobie odpowiedni samochód, a budżet otrzymuje więcej dochodów poprzez zwiększenie liczby płatników z obniżonych stawek...


 Wasyl Sydorowicz

Artykuły powiązane