Ukraina nigdy nie zrezygnuje z korzystania ze swoich portów na Morzu Azowskim, w tym przez statki wojskowe i wykorzysta wszystkie sposoby polityczno-dyplomatyczne, aby wznowić wolną żeglugę w regionie Mórz Czarnego i Azowskiego.
Dział: Polityka
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał ustawę, nadającą status weterana wszystkim członkom UPA i OUN.
Dział: Ukraina
Rezolucje ONZ w sprawie Krymu świadczą, że społeczność międzynarodowa nie będzie tolerować łamania praw człowieka i militaryzacji okupowanego półwyspu.
Dział: Polityka
Rada dyrektorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego zatwierdziła program pomocy stand-by dla Ukrainy na 14 miesięcy o łącznej sumie 3,9 mld dolarów.
Dział: Ukraina
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zaapelował do Rady Najwyższej Ukrainy o przegłosowanie w lutym 2019 r. w drugim czytaniu projektu Ustawy o wprowadzeniu zmian do konstytucji o zapisie strategicznego kursu ukraińskiego państwa do członkostwa w UE i NATO.
Dział: Polityka
poniedziałek, 17 grudzień 2018 10:34

Prezydent Ukrainy przedstawił „pięciolatkę”

W ciągu najbliższych pięciu lat głównymi strategicznymi kierunkami dla Ukrainy muszą zostać osiągnięcia pokoju na podstawie interesów narodowych, przezwyciężenie skutków kryzysu gospodarczego i osiągnięcia kryteriów UE i NATO.
Dział: Polityka
Obecność NATO na Morzu Czarnym jest czynnikiem złagodzenia napięcia, dlatego Ukraina wspiera pomysł NATO zainaugurowania morskiej i lotniczej misji obserwacyjnej w regionie oraz zamierza wziąć udział w tych działaniach.
Dział: Polityka
Ukraina uważa, że UE powinna podjąć decyzję o zakazie wejścia rosyjskich statków do portów państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dział: Polityka
Sojusz będzie kontynuować pomoc Ukrainie w odbudowie swoich sił morskich.  
Dział: Polityka
Prezydent Ukrainy nalega na wprowadzaniu dalszych sankcji wobec Moskwy.
Dział: Polityka
Strona 1 z 81