Narodowy Bank Ukrainy zmienił metodologię obliczania ilości prywatnych przekazów pieniężnych na Ukrainę, precyzując ich ocenę za okres 2015-2017.
Dział: Ukraina
Polska uprościła warunki zatrudnienia dla Ukraińców. Teraz, aby pojechać do pracy do Polski, nie potrzebują wiz roboczych.
Dział: Ukraina
Według Wasyla Woskobojnyka, przedsiębiorcy za granicą chcą wykorzystywać pracowników z maksymalną wydajnością – 40% Ukraińców fizycznie nie mogą wytrzymać takiego tempa.
Dział: Ukraina
Większość z nich ma zezwolenie na pobyt czasowy.
Dział: Polska
Ukraińscy gastarbeiterzy zwiększyli przelewy z Polski do ojczyzny o półtora raza.
Dział: Polska
Według prognoz Narodowego Banku Polskiego, do końca 2020 roku na polski rynek pracy będzie przybywać 200-300 tys. rocznie naszych sąsiadów zza wschodniej granicy.
Dział: Polska
Od 1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy, które dotyczą zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Pracodawcy i agencje rekrutujące zwracają uwagę, że wzrost liczby formalności ma negatywny wpływ na zatrudnienie Ukraińców w Polsce, a polskiemu rynkowi bardzo zależy na pracownikach zza wschodniej granicy. Sama branża budowlana potrzebuje około 100 tys. pracowników.
Dział: Publicystyka
W Polsce Główny Inspektorat Pracy uruchomił infolinię dla ukraińskich migrantów zarobkowych, dzięki której można uzyskać wszystkie niezbędne informacje na temat zatrudnienia, a także złożyć skargę na pracodawcę.
Dział: Polska
Absolwenci nieeuropejskich uczelni medycznych będą zwolnieni z części egzaminów.
Dział: Polska
Zarobkowa migracja z Ukrainy będzie nadal rosnąć jeszcze dwa-trzy lata, i w średnim terminie powinna zacząć spadać.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 24