Stany Zjednoczone w tym roku przekażą Ukrainie 200 milionów dolarów dla wzmocnienia bezpieczeństwa i obrony.
Dział: Swiat
Unia Europejska skontroluje rezultaty walki z korupcją na Ukrainie.
Dział: Swiat
Parlament Europejski w czwartek wezwał Komisję Europejską do zawieszenia każdej przewidzianej obecnie makrofinansowej pomocy Mołdawii w związku z anulowanymi wynikami wyborów mera Kiszyniowa.
Dział: Swiat
Parlament Europejski w środę, 13 czerwca, przegłosował za udzielenie Ukrainie nowego programu pomocy makrofinansowej w wysokości 1 mld euro.
Dział: Ukraina
Parlament Europejski zamierza rozważyć udzielenie Ukrainie 1 mld euro makrofinansowej pomocy na posiedzeniu 12 - 13 czerwca.
Dział: Swiat
Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego przyjęła decyzję w sprawie udzielenia Ukrainie pomocy makrofinansowej.
Dział: Swiat
Zmniejszył się średni miesięczny dochód osób wewnętrznie przesiedlonych (OWP) i stał się mniejszy niż minimum egzystencji.
Dział: Ukraina
Obecnie kraj jest jednym z największych beneficjentów środków unijnych.
Dział: Polska
Unia Europejska opracowuje nowy program przyciągania inwestycji dla Ukrainy pt. Kontrakt "Reformy dla inwestycji" (Reform Contract for Investment).
Dział: Swiat
Ołeksandr Danyluk wziął udział w debacie na temat pomocy makrofinansowej UE dla Ukrainie w Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego.
Dział: Polityka
Strona 1 z 18